Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 1999 with a subject starting with H has returned 6 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

TitleYears and NumbersLegislation type

Highways, England and Wales

The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Road (A4060), Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) Order 19991999 No. 2720 (W. 9)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Castell-Nedd — Y Fenni (A465) (Deuoli o'r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Ffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon — Man i'r Dwyrain o Ddowlais (A4060), Cefnffordd Caerdydd — Glanconwy (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999

Housing, Wales

The Home Repair Assistance (Extension) (Wales) Regulations 19991999 No. 3084 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Trwsio Cartref (Estyn)(Cymru) 1999
The Housing Accommodation (Persons Subject to Immigration Control) (Amendment) (Wales) Order 19991999 No. 3465 (W. 53) (. )Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cartrefi i Bobl Fyw Ynddynt (Personau sy'n Ddarostyngedig i Reolaeth Fewnfudo) (Diwygio) (Cymru) 1999
The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3468 (W. 54)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 1999
The Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) and (Welsh Form and Particulars) (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3470 (W. 56)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Ffurflen a Manylion a Ragnodir) a (Ffurflen a Manylion Cymraeg) (Diwygio) (Cymru) 1999
The Relocation Grants (Form of Application) and (Welsh Form of Application) (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3469 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adleoli (Ffurflen Gais) a (Ffurflen Gais Gymraeg) (Diwygio) (Cymru) 1999

Back to top