Search Legislation

The Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) and (Welsh Form and Particulars) (Amendment) (Wales) Regulations 1999

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Regulation 2

SCHEDULE 2AMENDMENTS TO THE FORM ENTITLED “CEISIADAU PERCHEN-FEDDIANNYDD A THENANT AM GRANTIAU ADNEWYDDU TAI”

1.  In question 3.9, in the entry relating to disability working allowance, for “Lwfans gweithio i'r anabl” substitute “Credyd treth i berson anabl (a elwid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 54A”.

2.  At the end of question 3.23, omit “(os yw'n llai na 16 awr yr wythnos).”.

3.  In question 3.29 —

(a)in the entry relating to disability working allowance, for “Lwfans gweithio i'r anabl” substitute “Credyd treth i berson anabl (a elwid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 54A”;

(b)in the entry relating to family credit, for “Credyd teulu” substitute “Credyd treth i deuluoedd mewn gwaith (a elwid gynt yn gredyd teulu)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 84B”.

4.  For question 3.37, substitute —

3.37  Ydych chi'n talu, neu ydych chi wedi talu yn ystod y 12 mis diwethaf, am ofal unrhyw blentyn a enwir yng nghwestiwn 3.15 nad yw'n anabl ac sydd naill ai o dan 15 oed neu sydd (neu oedd) heb gyrraedd y dydd Llun cyntaf ym Medi yn dilyn ei ben-blwydd yn 15 oed?

Nodiadau 93 a 93A
Ydw
Nac ydw

3.37A  Ydych chi'n talu, neu ydych chi wedi talu yn ystod y 12 mis diwethaf, am ofal unrhyw blentyn a enwir yng nghwestiwn 3.15 sy'n anabl ac sydd naill ai o dan 16 oed neu sydd (neu oedd) heb gyrraedd y dydd Llun cyntaf ym Medi yn dilyn ei ben-blwydd yn 16 oed?

 • Nodiadau 93 a 93A
  Ydw
  Nac ydw
 • Os ydych wedi ateb “Ydw” naill ai i gwestiwn 3.37 neu 3.37A, ewch at gwestiwn 3.38.

 • Os ydych wedi ateb “Nac ydw” i'r ddau gwestiwn 3.37 a 3.37A, ewch at y Datganiad ar ddiwedd y Rhan hon.

5.  In question 3.38 —

(a)for the sub-paragraph commencing with the words “Mae'r gofal yn cael ei ddarparu y tu allan i oriau ysgol”, substitute —

Mae'r gofal yn cael ei ddarparu y tu allan i oriau ysgol gan ysgol ar safle ysgol neu gan awdurdod lleol, ac mae'r tâl ar gyfer cyfnod sy'n cychwyn ar wythfed penblwydd y plentyn ac yn gorffen mewn achos plentyn nad yw'n anabl ar y dydd cyn y dydd Llun cyntaf ym Medi, yn dilyn penblwydd y plentyn yn 15 oed;.

(b)after that sub-paragraph, insert —

Mae'r gofal yn cael ei ddarparu y tu allan i oriau ysgol gan ysgol ar safle'r ysgol neu gan awdurdod lleol, ac mae'r tâl ar gyfer cyfnod sy'n cychwyn ar wythfed penblwydd y plentyn ac yn gorffen mewn achos plentyn sy'n anabl ar y dydd cyn y dydd Llun cyntaf ym Medi, yn dilyn penblwydd y plentyn yn 16 oed;.

6.  After note 54, insert —

54A.  Cynhwyswch unrhyw daliad sy'n unol â dyfarniad lwfans gweithio i'r anabl a ddyfarnwyd gydag effaith o ddyddiad sy'n dod cyn 5 Hydref 1999. O 5 Hydref 1999 ymlaen caiff lwfans gweithio i'r anabl ei adnabod fel credyd treth i berson anabl..

7.  After note 84A, insert —

84B.  Cynhwyswch unrhyw daliad sy'n unol â dyfarniad o gredyd teulu a ddyfarnwyd gydag effaith o ddyddiad sy'n dod cyn 5 Hydref 1999. O 5 Hydref 1999 ymlaen caiff lwfans credyd teulu ei adnabod fel credyd treth i deuluoedd mewn gwaith..

8.  After note 93, insert —

93A.  Mae plentyn yn anabl at ddibenion cwestiynau 3.37, 3.37A, 3.38 os yw wedi'i gofrestru'n ddall ar gofrestr a luniwyd o dan adran 29 o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948 (gwasanaethau lles) neu, yn yr Alban, os ardystiwyd ei fod yn ddall ac o ganlyniad i hynny mae wedi'i gofrestru'n ddall ar gofrestr a gynheli neu ar ran awdurdod lleol yn yr Alban neu a beidiodd â chael ei gofrestru'n ddall mewn cofrestr o'r fath o fewn 28 wythnos yn union cyn dyddiad y cais. Mae plentyn yn anabl at ddibenion y cwestiynau hyn hefyd os telir lwfans byw i'r anabl iddo, neu os talwyd lwfans byw i'r anabl iddo hyd nes iddo fynd yn glaf..

9.  In note 95(1)(a), for “lwfans gweithio i'r anable” substitute “credyd treth i berson anabl (a adwaenid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)”.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources