Search Legislation

The Relocation Grants (Form of Application) and (Welsh Form of Application) (Amendment) (Wales) Regulations 1999

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Regulation 2

SCHEDULE 2AMENDMENTS TO THE FORM ENTITLED “CAIS AM GRANT ADLEOLI”

1.  In question 4.9, in the entry relating to disability working allowance, for “Lwfans gweithio i'r anabl” substitute “Credyd treth i berson anabl (a adwaenid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 14A.

2.  At the end of question 4.23, omit “(os yw'n llai nag 16 awr yr wythnos)”.

3.  In question 4.29

(a)in the entry relating to disability working allowance, for “Lwfans gweithio i'r anabl” substitute “Credyd treth i berson anabl (a adwaenid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 14A”;

(b)in the entry relating to family credit, for “Credyd teulu” substitute “Credyd treth i deuluoedd mewn gwaith (a adwaenid gynt yn gredyd teulu)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 44B.”.

4.  For question 4.37, substitute —

4.37  Ydych chi'n talu, neu ydych chi wedi talu yn ystod y deuddeng mis diwethaf, am ofal ar gyfer unrhyw blentyn a enwir yng nghwestiwn 4.15 nad yw'n anabl ac sydd naill ai o dan 15 oed neu sydd (neu a oedd) heb gyrraedd y dydd Llun cyntaf ym mis Medi ar ôl ei ben blwydd yn 15 oed?

Nodiadau 53 a 53A
Ydw
Nac ydw

4.37A  Ydych chi'n talu, neu ydych chi wedi talu yn ystod y deuddeng mis diwethaf, am ofal ar gyfer unrhyw blentyn a enwir yng nghwestiwn 4.15 sy'n anabl ac sydd naill ai o dan 16 oed neu sydd (neu a oedd) heb gyrraedd y dydd Llun cyntaf ym mis Medi ar ôl ei ben blwydd yn 16 oed?

Nodiadau 53 a 53A
Ydw
Nac ydw

Os ydych wedi ateb “Ydw” i naill ai cwestiwn 4.37 neu 4.37A, ewch i gwestiwn 4.38.

Os ydych chi wedi ateb “Nac ydw” i gwestiynau 4.37 a 4.37A, ewch i Ran 5.

5.  In question 4.38 —

(a)for the sub-paragraph commencing with the words “Darperir y gofal mewn ysgol”, substitute —

Darperir y gofal y tu allan i oriau ysgol gan ysgol ar dir ac mewn adeiladau ysgol neu gan awdurod lleol, ac mae'r tâl yn ymwneud â chyfnod sy'n dechrau ar ben blwydd y plentyn yn 8 oed ac yn dod i ben, os nad yw'r plentyn yn anabl, ar y diwrnod cyn y dydd LLun cyntaf ym Medi ar ôl ei ben blwydd yn 15 oed;;

(b)after that sub-paragraph insert —

Darperir y gofal y tu allan i oriau ysgol gan ysgol ar dir ac mewn adeiladau ysgol neu gan awdurod lleol, ac mae'r tâl yn ymwneud â chyfnod sy'n dechrau ar ben blwydd y plentyn yn 8 oed ac yn dod i ben, os yw'r plentyn yn anabl, ar y diwrnod cyn y dydd LLun cyntaf ym Medi ar ôl ei ben blwydd yn 16 oed;;

6.  After note 14, insert —

44B.  Cynhwyswch unrhyw daliad sy'n unol â dyfarniad credyd teulu a ddyfarwyd gydag effaith o ddyddiad sy'n dechrau cyn 5 Hydref 1999. O 5 Hydref 1999 ymlaen adwacnir credyd teulu yn gredyd treth i deuluoedd mwen gwaith..

7.  After note 44A, insert —

14A.  Cynhwyswch unrhyw daliad sydd yn unol â dyfarniad lwfans gweithio i'r anabl a ddyfarwyd gydag effaith o ddyddiad sy'n dod cyn 5 Hydref 1999. O 5 Hydref 1999 ymlaen adwaenir lwfans gweithio i'r anabl yn gredyd treth i berson anabl..

8.  After note 53, insert—

53A.  Mac plentyn yn ababl at ddibenion cwestiynay 4.37, 4.37A a 4.38 os yw wedi'i gofrestru'n ddall ar gofrestr a luniwyd o dan adran 29 o Deddf Cymorth Gwladol 1948 (gwasanaethau lles) neu, yn yr Alban, a ardystiwyd yn ddall ac o ganlyniad i hynny a gofrestrwyd yn ddall ar gofrestr a gynhelir gan neu ar ran awdurdod lleol yn yr Alban neu a beidiodd â chael ei gofrestru'n ddall mewn cofrestr o'r fath o fewn 28 wynthnos yn union cyn dyddiad y cais. Mae plentyn yn anabl at ddibenion y cwestiynau hyn hefyd os telir lwfans byw i'r anabl iddo, neu os talwyd lwfans byw i'r anabl iddo hyd nes iddo fynd yn glaf..

9.  In note 55(1)(a), for “lwfans gweithio i'r anabl”substitute “credyd treth i berson anabl (a adwaenid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)”.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources