Rheoliadau Tir Gofal a Ffermio Organig (Diwygio) (Cymru) 1999

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cendlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(1)

Dafydd Elis Thomas

Y Llywydd

2 Rhagfyr 1999