Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments with a subject starting with AGRICULTURE, WALES has returned 165 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Agricultural Sector (Wales) Act 2014 (Continuation of Effect) Order 20182018 No. 515 (W. 89)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Parhau i Gael Effaith) 2018
The Agricultural Wages (Wales) Order 20182018 No. 433 (W. 76)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2018
The Animal Feed (Basic Safety Standards) (Wales) Regulations 20182018 No. 40 (W. 12)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Safonau Diogelwch Sylfaenol) (Cymru) 2018
The Agricultural Wages (Wales) Order 20172017 No. 1058 (W. 271)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017
The School Milk (Wales) Regulations 20172017 No. 724 (W. 174)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llaeth Ysgol (Cymru) 2017
The Environmental Impact Assessment (Agriculture) (Wales) Regulations 20172017 No. 565 (W. 134)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017
The Animal Feed (Hygiene, Sampling etc. and Enforcement) (Wales) Regulations 20162016 No. 387 (W. 121)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid, Samplu etc. a Gorfodi) (Cymru) 2016
The Animal Feed (Composition, Marketing and Use) (Wales) Regulations 20162016 No. 386 (W. 120)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cyfansoddiad, Marchnata a Defnydd) (Cymru) 2016
The Agricultural Advisory Panel for Wales (Establishment) Order 20162016 No. 255 (W. 89)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016
The Common Agricultural Policy (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 20162016 No. 217 (W. 86)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2016
The Common Agricultural Policy (Amendment) (Wales) Regulations 20162016 No. 131 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Cymru) 2016
The Agricultural Wages (Wales) Order 20162016 No. 107 (W. 53)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2016
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 2020 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2015
The Agricultural Sector (Wales) Act 2014 (Consequential Modification) Order 20152015 No. 2001 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Addasu Canlyniadol) 2015
The Common Agricultural Policy Basic Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 20152015 No. 1252 (W. 84)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2015
The Common Agricultural Policy (Integrated Administration and Control System and Enforcement and Cross Compliance) (Wales) Regulations 20142014 No. 3223 (W. 328)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014
The Rural Development Programmes (Wales) Regulations 20142014 No. 3222 (W. 327)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2014
The Agricultural Subsidies and Grants Schemes (Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2894 (W. 295)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Official Feed and Food Controls (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2714 (W. 271)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014
The Common Agricultural Policy Basic Payment Scheme (Provisional Payment Region Classification) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2367 (W. 230)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) (Diwygio) 2014

Back to top