Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2016 numbered between 1000 and 1099 has returned 97 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 20162016 No. 1092UK Statutory Instruments
  The A40 Trunk Road (Llandovery, Carmarthenshire to Trecastle, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 1063Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin i Drecastell, Powys) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The A465 Trunk Road (Westbound Exit Slip Road to Rassau Industrial Estate, Rassau, Blaenau Gwent) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 1071Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffordd Ymadael tua’r Gorllewin i Ystad Ddiwydiannol Rasa, Rasa, Blaenau Gwent) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A483 Trunk Road (Llandeilo Road & Heol Gwilym, Llandybie, Carmarthenshire) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 1056Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol Llandeilo a Heol Gwilym, Llandybïe, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder Rhan-amser o 20 mya) 2016
  The A483 Trunk Road (Llandovery to Sugar Loaf, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 1062Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llanymddyfri i Ddinas-y-bwlch, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The A494 Trunk Road (Wales/England Border to Queensferry Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20162016 No. 1064Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffin Cymru/Lloegr i Gyfnewidfa Queensferry, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2016
  The A494 Trunk Road (Ysgol Brynhyfryd and Ruthin School, Denbighshire) (Part-Time 20 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 1015Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Rhuthun, Sir Ddinbych) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2016
  The A5 Trunk Road (Froncysyllte, Wrexham) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20162016 No. 1054Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Froncysylltau, Wrecsam) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2016
  The A55 Trunk Road (Eastbound Entry Slip Road at Junction 3 (Caergeiliog), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20162016 No. 1065Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffordd Ymuno tua'r Dwyrain wrth Gyffordd 3 (Caergeiliog), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2016
  The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) (No. 2) Order 20162016 No. 1038Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2016
  The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 1001Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20162016 No. 1082 (W. 258)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2016
  The Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) Order 20162016 No. 1096 (W. 260)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2016
  The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 7) Order 20162016 No. 1009 (C. 70) (W. 243)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 7) 2016
  The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 8) Order 20162016 No. 1066 (C. 75) (W. 255)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 8) 2016
  The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 1084 (W. 259)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Local Government (Performance Indicators) (Wales) (Revocation) Order 20162016 No. 1057 (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) (Dirymu) 2016
  The Social Care Wales (Constitution of Panels: Prescribed Persons) Regulations 20162016 No. 1099 (W. 263)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cyfansoddiad Paneli: Personau Rhagnodedig) 2016
  The Social Care Wales (Content of Register) Regulations 20162016 No. 1097 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cynnwys y Gofrestr) 2016
  The Regulation of Private Rented Housing (Rent Repayment Orders) (Supplementary Provisions) (Wales) Regulations 20162016 No. 1022 (W. 245)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gorchmynion Ad-dalu Rhent) (Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2016

  Back to top