Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2013 numbered between 1700 and 1799 has returned 98 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A487 Trunk Road (Cardigan Bypass, Cardigan, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 1730Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi Aberteifi, Aberteifi, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 11, Llys y Gwynt, Llandegai, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20132013 No. 1767Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11, Llys y Gwynt, Llandyg৬ Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr Pedal a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 17, Morfa Conwy, to Junction 19, Glan Conwy, Conwy) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20132013 No. 1756Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 17, Morfa Conwy i Gyffordd 19, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 33 to Junction 31, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20132013 No. 1769Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33 i Gyffordd 31, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The Coleg Powys Further Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1727 (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Powys (Diddymu) 2013
  The Ystrad Mynach College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1724 (W. 168)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Ystrad Mynach (Diddymu) 2013
  The Swansea Metropolitan University Higher Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1729 (W. 170)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Fetropolitan Abertawe (Diddymu) 2013
  The Higher Education Funding Council for Wales (Supplementary Functions) Order 20132013 No. 1733 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Swyddogaethau Atodol) 2013
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20132013 No. 1776 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Mobile Homes Act 1983 (Amendment of Schedule 1 and Consequential Amendments) (Wales) Order 20132013 No. 1723 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Diwygio Atodlen 1 a Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2013
  The Housing and Regeneration Act 2008 (Consequential Amendments to the Mobile Homes Act 1983) (Wales) Order 20132013 No. 1722 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Diwygiadau Canlyniadol i Ddeddf Cartrefi Symudol 1983) (Cymru) 2013
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County of Flintshire) Designation Order 20132013 No. 1747 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir y Fflint) 2013
  The School Organisation Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 1799 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
  The Gwynedd Council (Construction of Pont Tonfannau) Scheme 2012 Confirmation Instrument 20132013 No. 1701Wales Statutory Instruments
  Offeryn Cadarnhau Cynllun Cyngor Gwynedd (Adeiladu Pont Tonfannau) 2012 2013
  The Education (Student Fees, Awards, Qualifying Courses and Persons) (Wales) Regulations 20132013 No. 1792 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Ffioedd Myfyrwyr, Dyfarniadau, a Chyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2013
  The Universal Credit (Consequential Provisions) (Childcare, Housing and Transport) (Wales) Regulations 20132013 No. 1788 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Credyd Cynhwysol (Darpariaethau Canlyniadol) (Gofal Plant, Tai a Thrafnidiaeth) (Cymru) 2013
  The Operation of the Local Curriculum (Wales) Regulations 20132013 No. 1793 (W. 180)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithredu’r Cwricwlwm Lleol (Cymru) 2013
  The Plant Health (Fees) (Wales) Regulations 20132013 No. 1700 (W. 164)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2013
  The A1 Trunk Road (Barnsdale Bar Interchange to Redhouse Interchange) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20132013 No. 1790UK Statutory Instruments
  The A1 Trunk Road (near Colsterworth) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20132013 No. 1712UK Statutory Instruments

  Back to top