Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2012

Your search for UK Statutory Instruments from 2012 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
The A5 Trunk Road (Froncysyllte, Wrexham) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 143Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Froncysyllte, Wrecsam) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
The A5 Trunk Road (Swallow Falls Hotel to Ty Hyll, Betws y Coed, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 144Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Gwesty'r Swallow Falls i'r Tŷ Hyll, Betws-y-Coed, Conwy) (Cyfyngiadau Traffig a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
The A5 Trunk Road (East of Corwen, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1499Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Man i'r Dwyrain o Gorwen, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau Traffig a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
The A5 Trunk Road (West of Glyndyfrdwy, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 165Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Man i’r Gorllewin o Lyndyfrdwy, Sir Ddinbych) (Cyfyngu a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Black Bridge, Holyhead, Isle of Anglesey to Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 1268Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Black Bridge, Caergybi, Ynys M Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Cyfyngiad o 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 31 and Junction 32, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 561Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cerbytffordd Tua'r Dwyrain rhwng Cyffordd 31 a Chyffordd 32, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway at Junction 20 (Colwyn Bay/Rhos on Sea), Conwy County Borough) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 429Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cerbytffordd Tua'r Dwyrain yng Nghyffordd 20 (Bae Colwyn/Llandrillo-yn-Rhos), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 19, Llandudno Junction, and Junction 23, Llanddulas, Conwy) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 1086Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cerbytffordd tua'r Gorllewin rhwng Cyffordd 19, Cyffordd Llandudno, a Chyffordd 23, Llanddulas, Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 32a and Junction 31, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 1036Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cerbytffordd tua'r Gorllewin rhwng Cyffordd 32a a Chyffordd 31, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llandegai Interchange) to Junction 9 (Treborth Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 1485Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llandyg- i Gyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth), Bangor, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 945Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 12, Talybont to Junction 13, Abergwyngregyn, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20122012 No. 2506Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 12, Tal-y-bont i Gyffordd 13, Abergwyngregyn, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 14, Madryn Interchange to Junction 15, Llanfairfechan Roundabout, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20122012 No. 2498Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 14, Cyfnewidfa Madryn i Gyffordd 15, Cylchfan Llanfairfechan, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 16a (Dwygyfylchi) Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 365Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 16a (Dwygyfylchi) Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngu a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 18 (Llandudno Junction Interchange) to Junction 16 (Puffin Roundabout), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 163Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 18 (Cyfnewidfa Cyffordd Llandudno) i Gyffordd 16 (Cylchfan Puffin), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 23, Llanddulas, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20122012 No. 2032Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 23, Llanddulas, Conwy) (Gwaharddiadau Traffig a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 25 (Bodelwyddan) to Junction 28 (Rhuallt), Denbighshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 49Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 25 (Bodelwyddan) i Gyffordd 28 (Rhuallt), Sir Ddinbych) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 35, Dobshill, to Junction 36A, Broughton Retail Park, Flintshire) (Temporary Prohibitions and 40 MPH Speed Limit) Order 20122012 No. 614Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 35, Dobshill, i Gyffordd 36A, Parc Manwerthu Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau Dros Dro a Therfyn Cyflymder Dros Dro o 40 MYA) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 36a, Broughton, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 699Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36a, Brychdyn, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A55 Trunk Road (Junction 8A, Carreg Bran, Britannia Bridge, Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles and 30 MPH Speed Limit) Order 20122012 No. 1195Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8A, Carreg Br Pont Britannia, Ynys M (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 30 MYA) 2012

Back to top