Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2011

Your search for UK Statutory Instruments from 2011 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
The Education (Wales) Measure 2009 (Commencement No.1) Order 20112011 No. 1468 (C. 56) (W. 173)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 1) 2011
The Education (Wales) Measure 2009 (Commencement No.2) Order 20112011 No. 1951 (C. 70) (W. 215)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 2) 2011
The Social Care Charges (Wales) Measure 2010 (Commencement) Order 20112011 No. 849 (C. 34) (W. 126)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010 (Cychwyn) 2011
The Red Meat Industry (Wales) Measure 2010 (Commencement, Transitional and Saving Provisions Order 20112011 No. 2802 (CY. 300) (C. 97) (W. 300)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010 (Cychwyn, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) 2011
The Red Meat Industry (Wales) Measure 2010 (Amendment) Order 20112011 No. 2946 (W. 319)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010 (Diwygio) 2011
The Learning and Skills (Wales) Measure 2009 (Commencement No 2) Order 20112011 No. 97 (W. 20) (C. 6)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 2) 2011
The Waste (Wales) Measure 2010 (Commencement) Order 20112011 No. 476 (C. 18) (W. 71)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 (Cychwyn) 2011
The NHS Redress (Wales) Measure 2008 (Commencement) Order 20112011 No. 211 (C. 11) (W. 42)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau'r GIG (Cymru) 2008 (Cychwyn) 2011
The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.1 and Transitional Provision) Order 20112011 No. 3046 (C. 116) (W. 321)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) 2011
The Local Government (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 1) Order 20112011 No. 2011 (C. 74) (W. 221)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 1) 2011
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No.2, Savings and Transitional Provisions) (Amendment) and (Consequential Amendments) Order 20112011 No. 577 (C. 20) (W. 82)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) (Diwygio) a (Diwygiadau Canlyniadol) 2011
The Carers Strategies (Wales) Measure 2010 (Commencement) Order 20112011 No. 2842 (C. 100) (W. 306)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 (Cychwyn) 2011
The Housing (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 1) Order 20112011 No. 2475 (C. 89) (W. 267)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Tai (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 1) 2011
The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.1) Order 20112011 No. 1586 (C. 60) (W. 182)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 1) 2011
The Pigs (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20112011 No. 2830 (W. 303)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2011
The Badger (Control Area) (Wales) Order 20112011 No. 693 (W. 105)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) (Cymru) 2011
The Bee Diseases and Pests Control (Wales) (Amendment) Order 20112011 No. 226 (W. 44)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) (Diwygio) 2011
The Pembrokeshire (Communities) Order 20112011 No. 683 (W. 101)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Sir Benfro (Cymunedau) 2011
The Recycling, Preparation for Re-use and Composting Targets (Definitions) (Wales) Order 20112011 No. 551 (W. 77)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Diffiniadau) (Cymru) 2011
The Assured Tenancies (Amendment of Rental Threshold) (Wales) Order 20112011 No. 1409 (W. 169)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tenantiaethau Sicr (Diwygio'r Trothwy Rhent) (Cymru) 2011

Back to top