Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2011

Your search for UK Statutory Instruments from 2011 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
The Education (School Day and School Year) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 149 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2011
The Reporting of Prices of Milk Products (Wales) Regulations 20112011 No. 1009 (W. 149)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adrodd ar Brisiau Cynhyrchion Llaeth (Cymru) 2011
The Head Teacher’s Report to Parents and Adult Pupils (Wales) Regulations 20112011 No. 1943 (W. 210)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy'n Oedolion (Cymru) 2011
The School Governors' Annual Reports (Wales) Regulations 20112011 No. 1939 (W. 207)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011
The Protection from Tobacco (Sales from Vending Machines) (Wales) Regulations 20112011 No. 2498 (W. 271)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Amddiffyn rhag Tybaco (Gwerthiannau o Beiriannau Gwerthu) (Cymru) 2011
The Flood and Coastal Erosion Risk Management Information Appeal (Wales) Regulations 20112011 No. 865 (W. 127)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Apelio ynghylch Gwybodaeth am Reoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (Cymru) 2011
The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 2909 (W. 313)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2011
The Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 966 (W. 140)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2011
The Non-Domestic Rating (Unoccupied Property) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 197 (W. 40)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo Heb ei Feddiannu) (Cymru) (Diwygio) 2011
The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20112011 No. 446 (W. 67)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2011
The Food (Jelly Mini-Cups) (Emergency Control) (Wales) (Revocation) Regulations 20112011 No. 629 (W. 91)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd (Jeli Cwpanau Bach) (Rheolaeth Frys) (Cymru) (Dirymu) 2011
The Wildlife and Countryside (Registration, Ringing and Marking of Certain Captive Birds) (Wales) Regulations 20112011 No. 1653 (W. 188)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (Cofrestru, Modrwyo a Marcio Adar Caeth Penodol) (Cymru) 2011
The Substance Misuse (Formulation and Implementation of Strategy) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 2660 (W. 284)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Camddefnyddio Sylweddau (Llunio a Gweithredu Strategaeth) (Cymru) (Diwygio) 2011
The Care Homes (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20112011 No. 1016 (W. 153)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2011
The Poultrymeat (Wales) Regulations 20112011 No. 1719 (W. 195)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cig Dofednod (Cymru) 2011
The Social Care Charges (Review of Charging Decisions) (Wales) Regulations 20112011 No. 964 (W. 138)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Adolygu Penderfyniadau ar Godi Ffioedd) (Cymru) 2011
The Single Use Carrier Bags Charge (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 2184 (W. 236)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) (Diwygio) 2011
The Welsh Language Commissioner (Appointment) Regulations 20112011 No. 1593 (W. 184)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Comisiynydd y Gymraeg (Penodi) 2011
The Cardiff and Vale College Further Education Corporation (Government) Regulations 20112011 No. 657 (W. 95)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Caerdydd a'r Fro (Llywodraethu) 2011
The RTM Companies (Model Articles) (Wales) Regulations 20112011 No. 2680 (W. 286)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cwmnïau RTM (Erthyglau Enghreifftiol) (Cymru) 2011

Back to top