Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2011 numbered between 0 and 99 has returned 99 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20112011 No. 38 (W. 13)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2011
  The A40 Trunk Road (Westbound Carriageway Between Raglan Roundabout and Hardwick Gyratory, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20112011 No. 17Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Y Gerbytffordd tua'r Gorllewin rhwng Cylchfan Rhaglan a System Gylchu Hardwick, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2011
  The A40/A449 Trunk Road (Raglan Interchange, Monmouthshire (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20112011 No. 8Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40/A449 (Cyfnewidfa Rhaglan, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2011
  The A4232 Trunk Road (Capel Llanilltern to Culverhouse Cross, Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 40Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4232 (Llanilltern i Groes Cwrlwys, Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A458 Trunk Road (Cwm Dugoed, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 5Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cwm Dugoed, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A458 Trunk Road (Cefn Railway Bridge, Buttington, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 24Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Reilffordd Cefn, Buttington, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A470 Trunk Road (Taffs Well to Nantgarw, Rhondda Cynon Taf) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20112011 No. 39Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffynnon Taf i Nantgarw, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2011
  The A48 Trunk Road & M4 Motorway (River Neath Bridge & Briton Ferry Dock Viaduct, Neath Port Talbot) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20112011 No. 18Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 a Thraffordd yr M4 (Pont Afon Nedd a Thraphont Doc Llansawel, Castell-nedd Port Talbot) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A55 Trunk Road (Eastbound Exit Slip Road at Junction 10 (Caernarfon Road Interchange), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 15Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffordd Ymadael tua'r Dwyrain wrth Gyffordd 10 (Cyfnewidfa Ffordd Caernarfon), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A55 Trunk Road (Britannia Bridge, Gwynedd and Isle of Anglesey) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20112011 No. 93Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Pont Britannia, Gwynedd ac Ynys Môn) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20112011 No. 13Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A55 Trunk Road (Junction 8A Eastbound On Slip Road, Carreg Bran, Britannia Bridge, Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 69Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Slipffordd Ymuno tua'r Dwyrain wrth Gyffordd 8A, Carreg Brân, Pont Britannia, Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The Learning and Skills (Wales) Measure 2009 (Commencement No 2) Order 20112011 No. 97 (C. 6) (W. 20)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 2) 2011
  The A48(M) Motorway (St Mellons, Cardiff) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20112011 No. 7Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr A48(M) (Llaneirwg, Caerdydd) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2011
  The M4 Motorway (Junction 42 (Earlswood), Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles & Trafficking of Hard Shoulders) Order 20112011 No. 16Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 42 (Earlswood), Castell nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Chaniatáu Traffig ar y Lleiniau Caled) 2011
  The M4 Motorway (Junction 44, Lon-Las, Morriston, Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2011.2011 No. 6Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 44, Lôn-las, Treforys, Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The M4 Motorway (Eastbound Exit Slip Road at Junction 46 (Llangyfelach), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 43Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffordd Ymadael tua’r Dwyrain, wrth Gyffordd 46 (Llangyfelach), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The M4 Motorway (Brynglas Tunnels, Newport) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20112011 No. 12Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Twneli Bryn-glas, Casnewydd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The M4 Motorway (West of Junction 23A (Magor) to East of Junction 29 (Castleton)) (Variable Speed Limits) Regulations 20112011 No. 94 (W. 19)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Traffordd yr M4 (O Fan i'r Gorllewin o Gyffordd 23A (Magwyr) i Fan i'r Dwyrain o Gyffordd 29 (Cas-bach)) (Terfynau Cyflymder Amrywiadwy) 2011
  The A1 (M) Motorway (Junction 64 to Junction 63) (Temporary 50 miles per Hour Speed Restriction) Order 20112011 No. 44UK Statutory Instruments

  Back to top