Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2010

Your search for UK Statutory Instruments from 2010 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
The Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 683 (W. 66)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2010
The School Funding (Wales) Regulations 20102010 No. 824 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010
The National Assistance (Assessment of Resources and Sums for Personal Requirements) (Amendment) (Wales) Regulations 20102010 No. 799 (W. 79)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau a Symiau at Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2010
The Community Health Councils (Constitution, Membership and Procedures) (Wales) Regulations 20102010 No. 288 (W. 37)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) 2010
The Rice Products from the United States of America (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Revocation) Regulations 20102010 No. 1622 (W. 152)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Reis o Unol Daleithiau America (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Dirymu) 2010
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 20102010 No. 1892 (W. 185)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010
The Agricultural Subsidies and Grants Schemes (Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1807 (W. 175)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2010
The Home Energy Efficiency Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 453 (W. 49)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) (Diwygio) 2010
The Adult Placement Schemes (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20102010 No. 2585 (W. 217)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2010
The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 20102010 No. 450 (W. 48)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2010
The Equality Act 2010 (General Qualifications Bodies Regulator and Relevant Qualifications) (Wales) Regulations 20102010 No. 2217 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoleiddiwr Cyrff Cymwysterau Cyffredinol a Chymwysterau Perthnasol) (Cymru) 2010
The Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 (Prescribed Period and Appropriate Officer) (Wales) (Revocation) Regulations 20102010 No. 1724 (W. 165)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 (Cyfnod Rhagnodedig a Swyddog Priodol) (Cymru) (Dirymu) 2010
The Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 (Prescribed Period and Appropriate Officer) (Wales) Regulations 20102010 No. 1291 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 (Cyfnod Rhagnodedig a Swyddog Priodol) (Cymru) 2010
The Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 (Controlled Activity) (Wales) Regulations 20102010 No. 1171 (W. 104)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 (Gweithgarwch Rheoledig) (Cymru) 2010
The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20102010 No. 2431 (W. 209)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2010
The Materials and Articles in Contact with Food (Wales) Regulations 20102010 No. 2288 (W. 200)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) 2010
The Foodstuffs Suitable for People Intolerant to Gluten (Wales) Regulations 20102010 No. 2651 (W. 219)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deunyddiau Bwyd sy'n Addas i Bobl ag Anoddefiad tuag at Glwten (Cymru) 2010
The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20102010 No. 1704 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2010
The Health Protection (Part 2A Orders) (Wales) Regulations 20102010 No. 1544 (W. 142)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Gorchmynion Rhan 2A) (Cymru) 2010
The Health Protection (Notification) (Wales) Regulations 20102010 No. 1546 (W. 144)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 2010

Back to top