Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2010 with a subject starting with A has returned 55 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

TitleYears and NumbersLegislation type

Agriculture, Wales

The Agricultural Subsidies and Grants Schemes (Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1807 (W. 175)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2010
The Animal Feed (Wales) Regulations 20102010 No. 2652 (W. 220)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cymru) 2010
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 20102010 No. 1892 (W. 185)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010
The Feed (Sampling and Analysis and Specified Undesirable Substances) (Wales) Regulations 20102010 No. 2287 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Samplu a Dadansoddi a Sylweddau Annymunol Penodedig) (Cymru) 2010
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 489 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2010
The Rice Products from the United States of America (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Revocation) Regulations 20102010 No. 1622 (W. 152)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Reis o Unol Daleithiau America (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Dirymu) 2010
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 38 (W. 11)Wales Statutory Instruments

Animals

The Seal Products Regulations 20102010 No. 2068UK Statutory Instruments

Animals, England

The Animal Gatherings Order 20102010 No. 460UK Statutory Instruments
The Animal Welfare (Codes of Practice) (Appointed Day) (England) Order 20102010 No. 383UK Statutory Instruments
The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Fees) (England) Order 20102010 No. 739UK Statutory Instruments
The Mutilations (Permitted Procedures) (England) (Amendment) Regulations 20102010 No. 3034UK Statutory Instruments
The Poultry Compartments (England) Order 20102010 No. 108UK Statutory Instruments
The Poultry Compartments (Fees) (England) Order 20102010 No. 270UK Statutory Instruments
The Spring Traps Approval (Variation) (England) Order 20102010 No. 2882UK Statutory Instruments
The Transmissible Spongiform Encephalopathies (England) Regulations 20102010 No. 801UK Statutory Instruments
The Welfare of Farmed Animals (England) (Amendment) Regulations 20102010 No. 3033UK Statutory Instruments
The Welfare of Racing Greyhounds Regulations 20102010 No. 543UK Statutory Instruments
The Zoonoses and Animal By-Products (Fees) (England) Regulations 2010 (revoked)2010 No. 1668UK Statutory Instruments

Animals, England and Wales

The Legislative Reform (Dangerous Wild Animals) (Licensing) Order 20102010 No. 839UK Statutory Instruments

Back to top