Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2010 numbered between 1800 and 1899 has returned 97 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Milford Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1885 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Aberdaugleddau (Diwygio) 2010
  The Swansea Bay Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1884 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe (Diwygio) 2010
  The Gorseinion College Further Education Corporation and Swansea College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20102010 No. 1876 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010
  The Environmental Civil Sanctions (Wales) Order 20102010 No. 1821 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Cymru) 2010
  M54 Motorway (Junction 2) (Slip Roads) (Temporary Prohibition of Traffic) Order2010 No. 1840UK Statutory Instruments
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 20102010 No. 1892 (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010
  The Agricultural Subsidies and Grants Schemes (Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1807 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Transmissible Spongiform Encephalopathies (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1822 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Seed (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20102010 No. 1808 (W. 176)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010
  The Nutrition and Health Claims (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1849 (W. 180)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Honiadau am Faethiad ac Iechyd (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Zoonoses and Animal By-Products (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1890 (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Milheintiau a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Environmental Civil Sanctions (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20102010 No. 1820 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010
  The A1 Trunk Road (Dunston Interchange to Scotswood Interchange) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20102010 No. 1870UK Statutory Instruments
  The A1 Trunk Road (Longhorsley Junction and Causey Park Hag Junction) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20102010 No. 1869UK Statutory Instruments
  The A1 Trunk Road (Markham Moor, Nottinghamshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20102010 No. 1831UK Statutory Instruments
  The A1 Trunk Road and the A1(M) Motorway (Junction 45 to Junction 46) (Temporary 50 Miles Per Hour Speed Restriction) Order 2007 (Revocation) Order 20102010 No. 1814UK Statutory Instruments
  The A1(M) Motorway (Junction 43 to Junction 42 and Junction 44) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20102010 No. 1868UK Statutory Instruments
  The A1089 Trunk Road (Orsett Heath, Northbound) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20102010 No. 1827UK Statutory Instruments
  The A13 Trunk Road (M25 Junction 30 - Baker Street Interchange) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20102010 No. 1801UK Statutory Instruments
  The A14 Trunk Road (East of St Saviours Interchange Junction 43 to Westley Interchange Junction 42, Bury St Edmunds, Suffolk) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20102010 No. 1865UK Statutory Instruments

  Back to top