Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2010-2019

Your search for UK Statutory Instruments from 2010-2019 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Air Navigation (Restriction of Flying) (Donna Nook) Regulations 20152015 No. 1310UK Statutory Instruments
  The National Curriculum (Moderation of Assessment Arrangements for the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20152015 No. 1309 (W. 113)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2015
  The A1(M) and M1 Motorways (A1(M) Junctions 1 and 5, M1 Junctions 1 - 6) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1308UK Statutory Instruments
  The M25 Motorway (Junctions 19 – 21A) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) (No. 2) Order 20152015 No. 1307UK Statutory Instruments
  The A470 Trunk Road (Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1306Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A34 Trunk Road (Tufton Interchange, Slip Roads) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1304UK Statutory Instruments
  The A458 Trunk Road (Buttington Level Crossing, Buttington Cross, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1303Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Croesfan Reilffordd Buttington, Buttington Cross, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A483 Trunk Road (Ffairfach Level Crossing, Ffairfach, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1302Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Ffair-fach, Ffair-fach, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A477 Trunk Road (Westbound and Eastbound Lay-bys, West of Llanddowror, Carmarthenshire) (Prohibition of Entry Points) Order 20152015 No. 1301Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cilfannau tua’r Gorllewin a thua’r Dwyrain, Man i’r Gorllewin o Landdowror, Sir Gaerfyrddin) (Mannau Gwahardd Mynediad) 2015
  The A40 Trunk Road (Llandovery Level Crossing, Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1300Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Croesfan Reilffordd Llanymddyfri, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A40 Trunk Road (Westbound Slip Roads at Johnstown, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1299Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Gorllewin yn Nhre Ioan, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Gwern Gof Isaf, Ogwen, West of Capel Curig, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1298Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Gwern Gof Isaf, Ogwen, Man i’r Gorllewin o Gapel Curig, Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A4076 Trunk Road (Freemans Way, Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1297Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Freemans Way, Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The M4 Motorway (Junction 23, Rogiet to the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1296Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23, Rogiet i Ffin Cymru/Lloegr, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A477 Trunk Road (St Clears, Carmarthenshire to Pembroke Dock, Pembrokeshire), the A40 Trunk Road (Penblewin Roundabout to Haverfordwest and Haverfordwest to Fishguard, Pembrokeshire) and the A4076 Trunk Road (Haverfordwest to Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1295Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Sanclêr, Sir Gaerfyrddin i Ddoc Penfro, Sir Benfro), Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Penblewin i Hwlffordd a Hwlffordd i Abergwaun, Sir Benfro) a Chefnffordd yr A4076 (Hwlffordd i Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Chirk Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20152015 No. 1294Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Osgoi’r Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr dros Dro) 2015
  The A487 Trunk Road (North East of Cardigan to Penparc, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1293Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Man i'r Gogledd-ddwyrain o Aberteifi hyd at Benparc, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A487 Trunk Road (Penmorfa to Bryncir, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1292Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Penmorfa i Fryncir, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 36a (Broughton), Flintshire) and The A494 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20152015 No. 1291Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Gyffordd 36a (Brychdyn), Sir y Fflint) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Ewlo, Sir y Fflint i Ffin Cymru/Lloegr) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
  The A44 Trunk Road (East of Ponterwyd, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1290Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Man i’r Dwyrain o Bonterwyd, Ceredigion) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015

  Back to top