Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 300 and 399 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 371 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 372 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A40 Trunk Road (Dolau Gwynion, Near Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 366Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Dolau Gwynion, Ger Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig) 2012
  The A40 Trunk Road (Dryslwyn to Nantgaredig, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 367Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Dryslwyn i Nantgaredig, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngu a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2012
  The A4042 Trunk Road (Edlogan Way Roundabout, Cwmbran, Torfaen) (Temporary Traffic Prohibition) Order 20112011 No. 333Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Edlogan Way, Cwmbrân, Torfaen) (Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
  The A4042 Trunk Road & M4 Motorway (Grove Park Roundabout to Caerleon Interchange, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 337Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 a Thraffordd yr M4 (Cylchfan Grove Park i Gyfnewidfa Caerllion, Casnewydd) (Gwaharddiad Dros Dro ar Gerbydau) 2012
  The A4232 Trunk Road (Culverhouse Cross Interchange, Cardiff, Northbound On Slip Road) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 338Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4232 (Cyfnewidfa Croes Cwrlwys, Caerdydd, Y Ffordd Ymuno tua'r Gogledd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Rassau Industrial Estate Roundabout to Garnlydan, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 394Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Ystad Ddiwydiannol Rasa i Garnlydan, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Princetown to Rassau Industrial Estate Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 396Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Princetown i Gylchfan Ystad Ddiwydiannol Rasa, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Derlwyn Junction, Carno, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 349Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyffordd Derlwyn, Carno, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Cemmaes Road Roundabout, Powys to Mallwyd Roundabout, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 304Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Glantwymyn, Powys i Gylchfan Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Llandinam, Powys) (30 MPH and 40 MPH Speed Limits) Order 20142014 No. 348Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llandinam, Powys) (Terfynau Cyflymder 30 MYA a 40 MYA) 2014
  The A470 Trunk Road (Llanrwst, Gwynedd) (40 MPH Speed Limit) Order 20122012 No. 339Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanrwst, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2012
  The A470 Trunk Road (Pont y Pant, Near Dolwyddelan, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 331Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pont-y-pant, ger Dolwyddelan, Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Junction 3 to Junction 4, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 388Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 3 i Gyffordd 4, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 5 (Mold Road Interchange) to Junction 6 (Gresford Interchange), Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 306Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 5 (Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug) i Gyffordd 6 (Cyfnewidfa Gresffordd), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A483 Trunk Road (Derwydd, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 334Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Derwydd, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Gwaharddiad) 2011
  The A487 Trunk Road (Penrhyndeudraeth, Gwynedd) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 337Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Penrhyndeudraeth, Gwynedd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A494 Trunk Road (Drome Corner Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 311Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Drome Corner, Sir y Fflint i’r Ffin rhwng Cymru a Lloegr) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A494 Trunk Road (Glan-yr-Afon to Braich Du, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20112011 No. 339Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Glanyrafon i Fraich Ddu, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011

  Back to top