Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 2000 and 2099 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060) and Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) Order 1999 (Brynmawr to Tredegar) (Amendment) Order 20122012 No. 2092Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd –Y Fenni (A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Ffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon – Man i'r Dwyrain o Ddowlais (A4060) a Chefnffordd Caerdydd – Glanconwy (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999 (Bryn-mawr i Dredegar) (Diwygio) 2012
  The A4042 Trunk Road (Southbound Lay-by between Edlogan Way Roundabout and Turnpike Roundabout, Near Croesyceiliog, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2030Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cilfan y Gerbytffordd tua’r De rhwng Cylchfan Edlogan Way a Chylchfan y Tyrpeg, Ger Croesyceiliog, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A4042 Trunk Road (Court Farm Roundabout, Pontypool, Torfaen to Penperlleni, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2045Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Court Farm, Pont-y-pŵl, Torfaen i Benperllenni, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A4076 Trunk Road (Johnston to Steynton, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 2065Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Johnston i Steynton, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A465 Trunk Road (Sale Yard Junction, Monmouthshire to Ebbw Vale Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 2083Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Sale Yard, Sir Fynwy i Gylchfan Glynebwy, Blaenau Gwent) (Terfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil to Hirwaun Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles & 50 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 2083Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefn Coed, Merthyr Tudful i Gylchfan Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2011
  The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff) (Temporary Prohibition of Left and Right Hand Turns and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2000Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Gwahardd Dros Dro Droi i’r Chwith a Throi i’r Dde a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2014
  The A48 Trunk Road (Cwmffrwd Junction to Llanddarog Junction, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 2099Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Cyffordd Cwm-ffrwd i Gyffordd Llanddarog, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2032Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa’r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary 10 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20112011 No. 2082Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llandybïe, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 10 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2011
  The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2044Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A55 Trunk Road (Junction 23, Llanddulas, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20122012 No. 2032Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 23, Llanddulas, Conwy) (Gwaharddiadau Traffig a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A55 Trunk Road (Junction 35 (Dobs Hill) to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20132013 No. 2065Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 35 (Dobshill) i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Penmaenbach to Junction 16 (Puffin Roundabout), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 2066Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Penmaen-bach i Gyffordd 16 (Cylchfan y Puffin), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Slip Roads between Junction 2 (Tŷ Mawr) and Junction 6 (Nant Turnpike), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2086Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 2 (Tŷ Mawr) a Chyffordd 6 (Tyrpeg y Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A55, A494 and A550 Trunk Roads (Northop Interchange to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 2018Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55, yr A494 a’r A550 (Cyfnewidfa Northop i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The Free School Lunches and Milk (Universal Credit) (Wales) Order 20132013 No. 2021 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) 2013
  The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No. 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No. 1) Order 20102010 No. 2002 (W. 188) (C. 106)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 1) 2010
  The Marine Navigation Act 2013 (Commencement) (Wales) Order 20132013 No. 2006 (C. 85) (W. 197)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Mordwyaeth 2013 (Cychwyn) (Cymru) 2013
  The Flood and Water Management Act 2010 (Commencement No.8 and Transitional Provisions) Order 20122012 No. 2048 (C. 81) (W. 239)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Cychwyn Rhif 8 a Darpariaethau Trosiannol) 2012

  Back to top