Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 200 and 299 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20122012 No. 244 (W. 38)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2012
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20102010 No. 273 (W. 36)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Planning Permission (Withdrawal of Development Order or Local Development Order) (Compensation) (Wales) Order 20122012 No. 210 (W. 36)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Caniatâd Cynllunio (Tynnu'n ôl Orchymyn Datblygu neu Orchymyn Datblygu Lleol) (Iawndal) (Cymru) 2012
  The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 214Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twnelau Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwaharddiad a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A458 Trunk Road (Raven Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 270Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Raven Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Glynneath Interchange, Neath Port Talbot to Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20122012 No. 273Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot i Gylchfan Rhigos, Rhondda Cynon Taf) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Llanffestiniog to Ty Nant Junction, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 235Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanffestiniog i Gyffordd Tŷ Nant, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Newbridge-on-Wye, Powys) (Temporary 30 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 241Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pontnewydd ar Wy, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Trawsfynydd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 234Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Trawsfynydd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A477 Trunk Road (St Clears Roundabout, Carmarthenshire to Kilgetty Roundabout, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Wide Vehicles) Order 20142014 No. 207Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin i Gylchfan Cilgeti, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Llydan Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 1, Ruabon, Wrexham) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20122012 No. 274Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 1, Rhiwabon, Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 mya) 2012
  The A483 Trunk Road (Junction 4 (Ruthin Road), Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 269Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 4 (Ffordd Rhuthun), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (Y Felinheli Bypass, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20142014 No. 236Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi'r Felinheli, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Pont ar Dyfi, Machynlleth, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians and Cyclists) Order 20122012 No. 267Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Pont ar Ddyfi, Machynlleth, Powys) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2012
  The A487 Trunk Road (Ty Cerrig, Garndolbenmaen, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 242Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Tŷ Cerrig, Garndolbenmaen, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
  The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway Lay-by, Rhuallt, Denbighshire) (Prohibition of Entry to Vehicles) Order 20112011 No. 202Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cilfan y Gerbytffordd tua'r Dwyrain, Rhuallt, Sir Ddinbych) (Gwahardd Cerbydau rhag cael Mynediad) 2011
  The A55 Trunk Road (Junction 32a to Junction 32, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 268Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 32a i Gyffordd 32, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) (No 2) Order 20122012 No. 275Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2012
  The Community Health Councils (Establishment, Transfer of Functions and Abolition) (Wales) Order 20102010 No. 289 (W. 38)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) 2010
  The Higher Education Act 2004 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20112011 No. 297 (C. 13) (W. 50)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg Uwch 2004 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2011

  Back to top