Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1800 and 1899 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  "The M1 Motorway (Junction 11, Bedfordshire) Exit Slip Roads (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20122012 No. 1820UK Statutory Instruments
  The Milford Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1885 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Aberdaugleddau (Diwygio) 2010
  The Swansea Bay Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1884 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe (Diwygio) 2010
  The A40 Trunk Road (Tangiers Lay-by, North of Haverfordwest, Pembrokeshire) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 20132013 No. 1867Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cilfan Tangiers, Man i'r Gogledd o Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Aros a Chyfyngu ar Aros) 2013
  The A40 Trunk Road (Travellers Rest to Pensarn Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 1823Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Travellers’ Rest i Gylchfan Pen-sarn, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Station Road Junction to Gilwern, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Right Hand Turns) Order 20132013 No. 1809Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Station Road i Gilwern, Sir Fynwy) (GwaharddTroi i'r Dde Dros Dro) 2013
  The A479 Trunk Road (Tretower to Cwmdu and Cwmdu to Lower Genffordd, Powys) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 1841Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Tretŵri Gwmdu a Chwmdu i Lower Genffordd, Powys) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 11, Llys y Gwynt to Junction 14, Madryn, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 1842Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11, Llys y Gwynt i Gyffordd 14, Madryn, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 8 (Ael-y-Bowl), Isle of Anglesey to Junction 9 (Treborth), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1884Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8 (Ael-y-Bowl), Ynys Môn i Gyffordd 9 (Treborth), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 23 and Junction 20, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20112011 No. 1876Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua'r Gorllewin rhwng Cyffordd 23 a Chyffordd 20, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The Gorseinion College Further Education Corporation and Swansea College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20102010 No. 1876 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010
  The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 2, Savings and Transitional Provisions) Order 20132013 No. 1800 (W. 182) (C. 74)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Arbed a Throsiannol) 2013
  The Housing and Regeneration Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 1863 (W. 201) (C. 68)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
  The Diocese of Bangor (Educational Endowments) (Llangristiolus Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 1836 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Bangor (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangristiolus) (Cymru) 2014
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 7) Order 20132013 No. 1830 (C. 78) (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 7) 2013
  The Environmental Civil Sanctions (Wales) Order 20102010 No. 1821 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Cymru) 2010
  The M4 Motorway (Junction 34, Miskin, Rhondda Cynon Taf and the Vale of Glamorgan) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1859Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 34, Meisgyn, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 42, Earlswood Interchange to Junction 43, Llandarcy Interchange) and the A48 Trunk Road (Earlswood Interchange to Sunnycroft Roundabout), Neath Port Talbot (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1839Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 42, Cyfnewidfa Earlswood i Gyffordd 43, Cyfnewidfa Llandarcy) a Chefnffordd yr A48 (Cyfnewidfa Earlswood i Gylchfan Sunnycroft), Castell-nedd Port Talbot (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Westbound Entry Slip Road at Junction 32 (Coryton), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 1850Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffordd Ymuno tua'r Gorllewin wrth Gyffordd 32 (Coryton), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  House of Commons Members’ Fund Resolution 20122012 No. 1866UK Statutory Instruments

  Back to top