Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1800 and 1899 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010

Narrow results by:

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  "The M1 Motorway (Junction 11, Bedfordshire) Exit Slip Roads (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20122012 No. 1820UK Statutory Instruments
  The Milford Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1885 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Aberdaugleddau (Diwygio) 2010
  The Swansea Bay Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1884 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe (Diwygio) 2010
  The A40 Trunk Road (Tangiers Lay-by, North of Haverfordwest, Pembrokeshire) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 20132013 No. 1867Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cilfan Tangiers, Man i'r Gogledd o Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Aros a Chyfyngu ar Aros) 2013
  The A40 Trunk Road (Travellers Rest to Pensarn Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 1823Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Travellers’ Rest i Gylchfan Pen-sarn, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Station Road Junction to Gilwern, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Right Hand Turns) Order 20132013 No. 1809Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Station Road i Gilwern, Sir Fynwy) (GwaharddTroi i'r Dde Dros Dro) 2013
  The A479 Trunk Road (Tretower to Cwmdu and Cwmdu to Lower Genffordd, Powys) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 1841Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Tretŵri Gwmdu a Chwmdu i Lower Genffordd, Powys) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 11, Llys y Gwynt to Junction 14, Madryn, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 1842Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11, Llys y Gwynt i Gyffordd 14, Madryn, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 8 (Ael-y-Bowl), Isle of Anglesey to Junction 9 (Treborth), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1884Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8 (Ael-y-Bowl), Ynys Môn i Gyffordd 9 (Treborth), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 23 and Junction 20, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20112011 No. 1876Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua'r Gorllewin rhwng Cyffordd 23 a Chyffordd 20, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The Gorseinion College Further Education Corporation and Swansea College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20102010 No. 1876 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010
  The Consumer Rights Act 2015 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20152015 No. 1831 (W. 267) (C. 115)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2015
  The Children and Families Act 2014 (Commencement) (Wales) Order 20152015 No. 1808 (C. 111) (W. 259)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plant a Theuluoedd 2014 (Cychwyn) (Cymru) 2015
  The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 2, Savings and Transitional Provisions) Order 20132013 No. 1800 (W. 182) (C. 74)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Arbed a Throsiannol) 2013
  The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 4) Order 20152015 No. 1826 (C. 114) (W. 266)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 4) 2015
  The Housing and Regeneration Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 1863 (W. 201) (C. 68)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
  The Diocese of Bangor (Educational Endowments) (Llangristiolus Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 1836 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Bangor (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangristiolus) (Cymru) 2014
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 7) Order 20132013 No. 1830 (C. 78) (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 7) 2013
  The Environmental Civil Sanctions (Wales) Order 20102010 No. 1821 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Cymru) 2010
  The M4 Motorway (Junction 34, Miskin, Rhondda Cynon Taf and the Vale of Glamorgan) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1859Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 34, Meisgyn, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014

  Back to top