Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2009 numbered between 1000 and 1099 has returned 35 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Town and Country Planning (General Development Procedure) (Amendment) (Wales) Order 20092009 No. 1024 (W. 87)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2009
  The Education and Inspections Act 2006 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20092009 No. 1027 (W. 89) (C. 60)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2009
  The Traffic Management Act 2004 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20092009 No. 1095 (W. 98) (C. 63)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rheoli Traffig 2004 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2009
  The National Health Service Trusts (Originating Capital) (Wales) Order 20092009 No. 1035 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cyfalaf Cychwynnol) (Cymru) 2009
  The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20092009 No. 1088 (W. 96)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2009
  The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 1026 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Diwygio) (Cymru) 2009
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 1087 (W. 95)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2009
  The Armed Forces (Custody Proceedings) Rules 20092009 No. 1098UK Statutory Instruments
  The Armed Forces (Custody Without Charge) Regulations 20092009 No. 1097UK Statutory Instruments
  The Armed Forces (Discharge and Transfer to the Reserve Forces) (No. 2) Regulations 20092009 No. 1091UK Statutory Instruments
  The Armed Forces (Forfeiture of Service) (No. 2) Regulations 20092009 No. 1090UK Statutory Instruments
  The Armed Forces (Prescribed Air Navigation Order Offences) Order 20092009 No. 1094UK Statutory Instruments
  The Armed Forces (Service of Process in Maintenance Proceedings) Regulations 20092009 No. 1093UK Statutory Instruments
  The Armed Forces (Terms of Service) (Amendment) (No. 2) Regulations 20092009 No. 1089UK Statutory Instruments
  The Armed Forces Act 2006 (Transitional Provisions etc) Order 20092009 No. 1059UK Statutory Instruments
  The Cat and Dog Fur (Control of Import, Export and Placing on the Market) (Amendment) Regulations 20092009 No. 1056UK Statutory Instruments
  The Charitable Institutions (Fund-Raising) (Amendment) Regulations 20092009 No. 1060UK Statutory Instruments
  The Company and Business Names (Miscellaneous Provisions) Regulations 20092009 No. 1085UK Statutory Instruments
  The Crime and Disorder Act 1998 (Responsible Authorities) Order 20092009 No. 1033UK Statutory Instruments
  The Criminal Justice and Immigration Act 2008 (Commencement No. 8) Order 20092009 No. 1028 (C. 61)UK Statutory Instruments

  Back to top