Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2008 with a subject starting with E has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

TitleYears and NumbersLegislation type

Education, Wales

The Education (Assisted Places) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 509 (W. 45)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth Lleoedd) (Diwygio) (Cymru) 2008
The Education (Assisted Places) (Incidental Expenses) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 510 (W. 46)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth Lleoedd) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2008
The Education (Disapplication of the National Curriculum for Wales at Key Stage 1) (Wales) Regulations 20082008 No. 1736 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Datgymhwyso Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru yng Nghyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2008
The Education (Fees and Awards) (Wales) Regulations 20082008 No. 1259 (W. 126)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2008
The Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study) (Wales) (Amendment) Order 20082008 No. 1787 (W. 173)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study) (Wales) Order 20082008 No. 1409 (W. 146)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio) (Cymru) 2008
The Education (National Curriculum) (Foundation Stage) (Wales) (Amendment) Order 20082008 No. 2629 (W. 229)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Education (National Curriculum) (Foundation Stage) (Wales) Order 20082008 No. 1732 (W. 169)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2008
The Education (National Curriculum) (Modern Foreign Languages) (Wales) Order 20082008 No. 1408 (W. 145)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Ieithoedd Tramor Modern) (Cymru) 2008
The Education (School Day and School Year) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 1739 (W. 171)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Education (School Teachers' Qualifications) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 215 (W. 26)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymwysterau Athrawon Ysgol) (Diwygio) (Cymru) 2008
The Education Act 2002 (Commencement No. 12) (Wales) Order 20082008 No. 1728 (W. 168) (C. 75)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 12) (Cymru) 2008
The Education and Inspections Act 2006 (Commencement No.1 and Saving Provisions) (Wales) Order 20082008 No. 1429 (W. 148) (C. 64)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Arbed) (Cymru) 2008
The Further Education and Training Act 2007 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20082008 No. 983 (W. 108) (C. 48)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg Bellach a Hyfforddiant 2007 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2008
The School Budget Shares (Prescribed Purposes and Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20082008 No. 1866 (W. 178)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfrannau Cyllideb Ysgolion (Dibenion Rhagnodedig a Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2008
The School Curriculum in Wales (Miscellaneous Amendments) Order 20082008 No. 1899 (W. 181)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Ysgol yng Nghymru (Diwygiadau Amrywiol) 2008
The Education (Inspectors of Education and Training in Wales) Order 20082008 No. 3118UK Statutory Instruments

Education,wales

The Assembly Learning Grant (Further Education) Regulations 20082008 No. 538 (W. 51)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach) 2008
The Assembly Learning Grants (European Institutions) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20082008 No. 3114 (W. 276)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2008
The Assembly Learning Grants (European Institutions) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 1324 (W. 137)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) 2008

Back to top