Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2007

Your search for UK Statutory Instruments from 2007 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 388 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2007
Approval of Code of Practice (Private Retirement Housing) (Wales) Order 20072007 No. 578 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cymeradwyo Cod Ymarfer (Tai Ymddeol Preifat) (Cymru) 2007
Children and Adoption Act 2006 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20072007 No. 733 (C. 31) (W. 65)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Plant a Mabwysiadu 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007
Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 581 (W. 53)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyru Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2007
Court Funds (Amendment) Rules 20072007 No. 729UK Statutory Instruments
The Notification of Marketing of Food for Particular Nutritional Uses (Wales) Regulations 20072007 No. 1040 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau o Farchnata Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Cymru) 2007
The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20072007 No. 2795 (W. 235)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2007
The Education (Listed Bodies) (Wales) Order 20072007 No. 2794 (W. 234)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Rhestru) (Cymru) 2007
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 2438 (W. 202)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2007
The National Park Authorities (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 3423 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2007
The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Wales) Order 20072007 No. 2803 (W. 236)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Cymru) 2007
The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Amendment) (Wales) Order 20072007 No. 2494 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) Gorchymyn 2007
The Trinity College, Carmarthen (Designated Institutions in Higher Education) (Wales) Order 20072007 No. 2112 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Coleg y Drindod, Caerfyrddin (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Uwch) (Cymru) 2007
The Animal Gatherings (Wales) Order 20072007 No. 2425 (W. 201)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2007
The References to Health Authorities Order 20072007 No. 961 (W. 85)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyfeiriadau at Awdurdodau Iechyd 2007
The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20072007 No. 2810 (W. 237)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2007
The Administrative Justice and Tribunals Council (Listed Tribunals) (Wales) Order 20072007 No. 2876 (W. 250)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd (Tribiwnlysoedd a Restrir) (Cymru) 2007
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1072 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20072007 No. 952 (W. 83)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2007
The National Assembly for Wales (Date of First Meeting of the Assembly Constituted by the Government of Wales Act 2006) Order 20072007 No. 374 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Dyddiad Cyfarfod Cyntaf y Cynulliad sydd wedi ei Gyfansoddi yn ôl Deddf Llywodraeth Cymru 2006) 2007

Back to top