Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2006

Your search for UK Statutory Instruments from 2006 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
The Seed Potatoes (Fees) (Wales) (No 2) Regulations 20062006 No. 2961 (W. 267)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tatws Hadyd (Ffioedd) (Cymru) (Rhif 2) 2006
The Seed Potatoes (Fees) (Wales) Regulations 20062006 No. 519 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tatws Hadyd (Ffioedd) (Cymru) 2006
The Introductory Tenancies (Review of Decisions to Extend a Trial Period) (Wales) Regulations 20062006 No. 2983 (W. 274)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tenantiaethau Rhagarweiniol (Adolygu Penderfyniadau i Estyn Cyfnod Treialu) (Cymru) 2006
The Radioactive Contaminated Land (Modification of Enactments) (Wales) Regulations 20062006 No. 2988 (W. 277)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) 2006
The Tir Cynnal (Wales) Regulations 20062006 No. 41 (W. 7)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Cynnal (Cymru) 2006
The Tir Gofal (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1717 (W. 179)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Cymru) (Diwygio) 2006
The Contaminated Land (Wales) Regulations 20062006 No. 2989 (W. 278)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) 2006
The Residential Property Tribunal (Fees) (Wales) Regulations 20062006 No. 1642 (W. 157)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Ffioedd) (Cymru) 2006
The Transition from Primary to Secondary School (Wales) Regulations 20062006 No. 520 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trosglwyddo o'r Ysgol Gynradd i'r Ysgol Uwchradd (Cymru) 2006
The Licensing and Management of Houses in Multiple Occupation and Other Houses (Miscellaneous Provisions) (Wales) Regulations 20062006 No. 1715 (W. 177)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth a Thai Eraill (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2006
The New School (Admissions) (Wales) Regulations 20062006 No. 175 (W. 26)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ysgolion Newydd (Derbyniadau) (Cymru) 2006
The Single Education Plan (Wales) Regulations 20062006 No. 877 (W. 82)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Cynllun Addysg Sengl (Cymru) 2006
The Healthy Start Scheme (Description of Healthy Start Food) (Wales) Regulations 20062006 No. 3108 (W. 287)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Cynllun Cychwyn Iach (Disgrifio Bwyd Cychwyn Iach) (Cymru) 2006
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1749 (W. 181)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2006
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20062006 No. 1792 (W. 188)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2006
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 943 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2006
The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3366 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2006
The National Health Service (Primary Medical Services) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20062006 No. 358 (W. 46)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2006
The National Health Service (General Ophthalmic Services Supplementary List) and (General Ophthalmic Services) (Amendment and Consequential Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 181 (W. 32)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestr Atodol Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio a Diwygiad Canlyniadol) (Cymru) 2006
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1389 (W. 139)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2006

Back to top