Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2006

Your search for UK Statutory Instruments from 2006 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
African Development Fund (Multilateral Debt Relief Initiative) Order 20062006 No. 2321UK Statutory Instruments
The Fishing Boats (Satellite-Tracking Devices) (Wales) Scheme 20062006 No. 2799 (W. 238)Wales Statutory Instruments
Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren) (Cymru) 2006
The M4 Motorway (Junction 30 (Pentwyn) Slip Roads) (Trunking) Scheme 20062006 No. 3383 (W. 309)Wales Statutory Instruments
Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pen-twyn)) (Peri bod Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 2006
Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 842 (W. 77)Wales Statutory Instruments
Gorchmyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2006
The Fire and Rescue Services (Charging) (Wales) Order 20062006 No. 1852 (W. 195)Wales Statutory Instruments
Gorchmyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Codi Taliadau) (Cymru) 2006
The Ancient Monuments Board for Wales (Abolition) Order 20062006 No. 64 (W. 13)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn (Diddymu) Bwrdd Henebion Cymru 2006
The Historic Buildings Council for Wales (Abolition) Order 20062006 No. 63 (W. 12)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn (Diddymu) Cyngor Adeiladau Hanesyddol Cymru 2006
The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20062006 No. 2980 (W. 271)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2006
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) Order 20062006 No. 3345 (W. 306)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2006
The Local Authorities (Indemnities for Members and Officers) (Wales) Order 20062006 No. 249 (W. 37)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Indemniadau ar gyfer Aelodau a Swyddogion) (Cymru) 2006
The Brucellosis (Wales) Order 20062006 No. 866 (W. 78)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Brwselosis (Cymru) 2006
The Local Health Boards (Establishment) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 1790 (W. 186)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu) (Cymru) (Diwygio) 2006
The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Amendment) (Wales) Order 20062006 No. 3166 (W. 291)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) 2006
The Specified Diseases (Notification and Slaughter) (Wales) Order 20062006 No. 2237 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clefydau Penodedig (Hysbysu a Chigydda) (Cymru) 2006
The Approval of Codes of Management Practice (Residential Property) (Wales) Order 20062006 No. 178 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cymeradwyo Codau Ymarfer ar gyfer Rheoli (Eiddo Preswyl) (Cymru) 2006
The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20062006 No. 1341 (W. 132)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2006
The Community Health Council (Establishment of Carmarthenshire Community Health Council, Transfer of Functions and Abolition of Llanelli/Dinefwr and Carmarthen/Dinefwr Community Health Councils) Order 20062006 No. 942 (W. 91)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Iechyd Cymuned (Sefydlu Cyngor Iechyd Cymuned Sir Gaerfyrddin, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu Cynghorau Iechyd Cymuned Llanelli/Dinefwr a Chaerfyrddin/Dinefwr) 2006
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Amendment) Order 20062006 No. 1672 (W. 160)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn Dynion Tân (Cymru) (Diwygio) 2006
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20062006 No. 124 (W. 17)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2006
The Town and Country Planning (Miscellaneous Amendments and Modifications relating to Crown Land) (Wales) Order 20062006 No. 1386 (W. 136)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol ac Addasiadau sy'n ymwneud â Thir y Goron) (Cymru) 2006

Back to top