Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2004 numbered between 900 and 999 has returned 57 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  Community Health Councils Regulations 20042004 No. 905 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned 2004
  The Welsh Development Agency (Derelict Land) Order 20042004 No. 907 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Datblygu Cymru (Tir Diffaith) 2004
  The Education Act 2002 (Commencement No. 4 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20042004 No. 912 (C. 40) (W. 95)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2004
  The Water Act 2003 (Commencement) (Wales) Order 20042004 No. 910 (C. 39) (W. 93)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Dŵr 2003 (Cychwyn) (Cymru) 2004
  The Anti-Social Behaviour Act 2003 (Commencement No.1) (Wales) Order 20042004 No. 999 (C. 43) (W. 105)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2004
  The Pigs (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20042004 No. 996 (W. 104)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2004
  The Litter and Dog Fouling (Fixed Penalty) (Wales) Order 20042004 No. 909 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sbwriel a Baeddu gan Gwn (Cosb Benodedig) (Cymru) 2004
  The Education (School Organisation Proposals) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 908 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cynigion Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Dairy Produce Quotas (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 911 (W. 94)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Child Benefit and Guardian’s Allowance Up-rating (Northern Ireland) Order 20042004 No. 943UK Statutory Instruments
  The Child Benefit and Guardian’s Allowance Up-rating Order 20042004 No. 942UK Statutory Instruments
  The Communications Act 2003 (Consequential Amendments) Order 20042004 No. 945UK Statutory Instruments
  The Community Trade Mark (Amendment) Regulations 20042004 No. 949UK Statutory Instruments
  The Coroners (Amendment) Rules 20042004 No. 921UK Statutory Instruments
  The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment) (England) Regulations 20042004 No. 927UK Statutory Instruments
  The Council Tax (Prescribed Classes of Dwellings) (Amendment) (England) Regulations 20042004 No. 926UK Statutory Instruments
  The Education (Penalty Notices) (England) (Amendment) Regulations 20042004 No. 920UK Statutory Instruments
  The Employment Zones (Allocation to Contractors) Pilot Regulations 20042004 No. 934UK Statutory Instruments
  The Enterprise Act 2002 (Part 8) (Designation of the Financial Services Authority as a Designated Enforcer) Order 20042004 No. 935UK Statutory Instruments
  The Financial Services and Markets Act 2000 (Transitional Provisions, Repeals and Savings) (Financial Services Compensation Scheme) (Amendment) Order 20042004 No. 952UK Statutory Instruments

  Back to top