Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2004 numbered between 1700 and 1799 has returned 68 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

19401950196019701980199020002010

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  European Nursing and Midwifery Qualifications Designation Order of Council 20042004 No. 1766UK Statutory Instruments
  Football Spectators (Seating) Order 20042004 No. 1737UK Statutory Instruments
  The Education Act 2002 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20042004 No. 1728 (W. 172) (C. 67)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2004
  The Health and Social Care Act 2001 (Commencement No. 7) (Wales) Order 20042004 No. 1754 (W. 187) (C. 70)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Cychwyn Rhif 7) (Cymru) 2004
  The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 14) (Wales) Order 20042004 No. 1730 (W. 174) (C. 68)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 14) (Cymru) 2004
  The Designation of Schools Having A Religious Character and Amendments (Wales) Order 20042004 No. 1734 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Ysgolion Sydd â Chymeriad Crefyddol a Diwygiadau (Cymru) 2004
  Licensing Act 2003 (Commencement No. 4) Order 20042004 No. 1738 (C. 69)UK Statutory Instruments
  Licensing Act 2003 (First appointed day and personal licences transitional period) Order 20042004 No. 1739UK Statutory Instruments
  Nurses and Midwives (Parts of and Entries in the Register) Order of Council 20042004 No. 1765UK Statutory Instruments
  Nursing and Midwifery Order 2001 (Legal Assessors) Order of Council 20042004 No. 1763UK Statutory Instruments
  The Education (School Teachers' Qualifications) (Wales) Regulations 20042004 No. 1729 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymwysterau Athrawon Ysgol) (Cymru) 2004
  The Education (Specified Work and Registration) (Wales) Regulations 20042004 No. 1744 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwaith Penodedig a Chofrestru) (Cymru) 2004
  The Education (School Information) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1736 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) (Diwygio) 2004
  The School Governors' Annual Reports (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1735 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2004
  The School Teachers (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20042004 No. 1745 (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Athrawon Ysgol (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2004
  The Wales Centre for Health (Constitution, Membership and Procedures ) Regulations 20042004 No. 1742 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Canolfan Iechyd Cymru (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) 2004
  The General Teaching Council for Wales (Functions) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1741 (W. 180)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau) (Diwygio) 2004
  The Adult Placement Schemes (Wales) Regulations 20042004 No. 1756 (W. 188)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004
  The Education Act 2002 (Transitional Provisions and Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20042004 No. 1743 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Addysg 2002 (Darpariaethau Trosiannol a Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2004
  The Wildlife and Countryside Act 1981 (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1733 (W. 176)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Diwygio) (Cymru) 2004

  Back to top