Search Legislation

UK Statutory Instruments from 2003

Your search for UK Statutory Instruments from 2003 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
The Education (Nursery Education and Early Years Development and Childcare Plans) (Wales) Regulations 20032003 No. 893 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Addysg Feithrin a Chynlluniau Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant) (Cymru) 2003
The Education (Supply of Information) (Wales) Regulations 20032003 No. 542 (W. 76)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth) (Cymru) 2003
The Education (Teachers' Qualifications and Health Standards) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 140 (W. 12)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymwysterau a Safonau Iechyd Athrawon) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Education (Teachers' Qualifications and Health Standards) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20032003 No. 2458 (W. 240)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymwysterau Athrawon a Safonau Iechyd) (Diwygiad Rhif 2) (Cymru) 2003
The Education (School Organisation Plans) (Wales) Regulations 20032003 No. 1732 (W. 190)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) 2003
The Education (Outturn Statements) (Wales) Regulations 20032003 No. 873 (W. 109)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Datganiadau Alldro) (Cymru) 2003
The Education (Admission Forums) (Wales) Regulations 20032003 No. 2962 (W. 279)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003
The Education (Pupil Exclusions and Appeals) (Pupil Referral Units) (Wales) Regulations 20032003 No. 3246 (W. 321)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymru) 2003
The Education (Pupil Exclusions and Appeals) (Maintained Schools) (Wales) Regulations 20032003 No. 3227 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Ysgolion a Gynhelir) (Cymru) 2003
The Education (Information About Post-16 Individual Pupils) (Wales) Regulations 20032003 No. 2453 (W. 237)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Ôl-16 Unigol) (Cymru) 2003
The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) Regulations 20032003 No. 3237 (W. 317)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2003
The Education (Assisted Places) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1854 (W. 204)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Education (Assisted Places) (Incidental Expenses) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1779 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Education (Remission of Charges Relating to Residential Trips) (Wales) Regulations 20032003 No. 860 (W. 107)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Peidio â Chodi Tâl sy'n Ymwneud â Theithiau Preswyl) (Cymru) 2003
The Education (Pupil Referral Units) (Appeals Against Permanent Exclusion) (Wales) Regulations 20032003 No. 287 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Apelau yn erbyn Gwaharddiadau Parhaol) (Cymru) 2003
The Education (School Day and School Year) (Wales) Regulations 20032003 No. 3231 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 2003
The Air Quality (Ozone) (Wales) Regulations 20032003 No. 1848 (W. 198)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ansawdd Aer (Osôn) (Cymru) 2003
The Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement)(Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1714 (W. 182)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 414 (W. 59)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Financing of Maintained Schools (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 538 (W. 75)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ariannu Ysgolion a Gynhelir (Diwygio) (Cymru) 2003

Back to top