Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2000 with a subject starting with N has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

TitleYears and NumbersLegislation type

National Health Service, England and Wales

The National Health Service (Pension Scheme and Compensation for Premature Retirement) Amendment Regulations 20002000 No. 605UK Statutory Instruments
The National Health Service Litigation Authority (Amendment) Regulations 20002000 No. 2433UK Statutory Instruments
The National Health Service Pension Scheme (Additional Voluntary Contributions) Regulations 20002000 No. 619UK Statutory Instruments
The United Kingdom Transplant Support Service Authority (Establishment and Constitution) Amendment Order 20002000 No. 1621UK Statutory Instruments

National Health Service, Englandand Wales

The Health Service Medicines(Price Control Appeals) Amendment Regulations 20002000 No. 870UK Statutory Instruments

National Health Service, Scotland

The Health Service Medicines (Control of Prices of Specified Generic Medicines) Regulations 20002000 No. 1763UK Statutory Instruments
The Health Service Medicines (Control of Pricesof Branded Medicines) Regulations 20002000 No. 123UK Statutory Instruments
The Health Service Medicines (Price Control Appeals) Regulations 20002000 No. 124UK Statutory Instruments
The Health Service Medicines(Price Control Appeals) Amendment Regulations 20002000 No. 870UK Statutory Instruments

National Health Service, Wales

The Bro Morgannwg National Health Service Trust (Establishment) Amendment Order 20002000 No. 1076 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diwygio Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Bro Morgannwg (Sefydlu) 2000
The Commission for Health Improvement (Functions) (Wales) Regulations 20002000 No. 1015 (W. 57)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Comisiwn Gwella Iechyd (Swyddogaethau) (Cymru) 2000
The Community Health Councils Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 479 (W. 20)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned Diwygio (Cymru)2000
The Health Act 1999 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20002000 No. 1026 (W. 62) (C. 26)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 1999 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2000
The Health Act 1999 (Commencement No.3) (Wales) Order 20002000 No. 2991 (W. 191) (C. 92)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 1999(Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2000
The Health Act 1999 (Fund-holding Practices) (Transfer of Assets, Savings, Rights and Liabilities and Transitional Provisions) (Wales) Order 20002000 No. 999 (W. 56)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 1999 (Practisiau Deiliad-cronfa) (Trosglwyddo Asedau, Arbedion, Hawliau a Rhwymedigaethau a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2000.
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 1422 (W. 102)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau ac Offer) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Choice of Medical Practitioner) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 1708 (W. 115)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Dewis Ymarferydd Meddygol) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Dental Charges) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 977 (W. 47)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Functions of Health Authorities and Administration Arrangements)(Wales) Amendment Regulations 20002000 No. 1035 (W. 66)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Swyddogaethau Awdurdodau Iechyd a Threfniadau Gweinyddu) (Cymru) 2000
The National Health Service (General Dental Services) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 3118 (W. 197)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) Diwygio (Cymru) 2000

Back to top