Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2000-2009 numbered between 500 and 599 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
Approval of Code of Practice (Private Retirement Housing) (Wales) Order 20072007 No. 578 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cymeradwyo Cod Ymarfer (Tai Ymddeol Preifat) (Cymru) 2007
Asylum Support (Interim Provisions) (Amendment) Regulations 20042004 No. 566UK Statutory Instruments
Children Act (Miscellaneous Amendments) (England) Regulations 20022002 No. 546UK Statutory Instruments
Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 581 (W. 53)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyru Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2007
Designation of Schools Having a Religious Character (Independent Schools) (England) (No. 3) Order 20042004 No. 577UK Statutory Instruments
The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Amendment) (Wales) Order 20052005 No. 583 (W. 49)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) 2005
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20082008 No. 502 (W. 43)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2008
The Public Audit (Wales) Act 2004 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions and Savings) Order 20052005 No. 558 (C. 24) (W. 48)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2005
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.1) Order 20072007 No. 546 (W. 48)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 1) 2007
The Police Reform Act 2002 (Commencement) (Wales) Order 20032003 No. 525 (C. 28) (W. 73)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 (Cychwyn) (Cymru) 2003
The Local Government and Public Involvement in Health Act 2007 (Commencement) (Wales) Order 20082008 No. 591 (W. 60) (C. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol a Chynnwys y Cyhoedd mewn Iechyd 2007 (Cychwyn) (Cymru) 2008
The Care Standards Act 2000 (Commencement No.11) (Wales) Order 20032003 No. 501 (C. 27) (W. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 11) (Cymru) 2003
The Local Transport Act 2008 (Commencement No. 1 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20092009 No. 579 (W. 55) (C. 50)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth Leol 2008 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2009
The Local Government (Best Value Performance Indicators) (Wales) Order 20082008 No. 503 (W. 44)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) 2008
The Powys (Communities) Order 20082008 No. 584 (W. 58)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Powys (Cymunedau) 2008
The Health Professions Wales (Establishment, Membership, Constitution and Functions) Order 20042004 No. 551 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Proffesiynau Iechyd Cymru (Sefydlu, Aelodaeth, Cyfansoddiad a Swyddogaethau) 2004
The Health Professions Wales (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20042004 No. 550 (W. 54)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Proffesiynau Iechyd Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2004
The Sea Fishing (Enforcement of Community Control Measures) (Wales) (Amendment) Order 20032003 No. 559 (W. 79)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Rheoli'r Gymuned) (Cymru) (Diwygio) 2003
The Railtrack plc (Rateable Value) (Wales) Order 20002000 No. 555 (W. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Railtrack plc (Gwerth Ardrethol) (Cymru) 2000
The Control of Salmonella in Poultry (Wales) Order 20082008 No. 524 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Salmonela mewn Dofednod (Cymru) 2008

Back to top