Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2000-2009 numbered between 2400 and 2499 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
Education (Restriction of Employment) Regulations 20002000 No. 2419UK Statutory Instruments
Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) Regulations 20022002 No. 2443UK Statutory Instruments
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 2438 (W. 202)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2007
The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Amendment) (Wales) Order 20072007 No. 2494 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) Gorchymyn 2007
The Classical Swine Fever (Wales) Order 20032003 No. 2456 (W. 239)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clwy Clasurol y Moch (Cymru) 2003
The Animal Gatherings (Wales) Order 20072007 No. 2425 (W. 201)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2007
The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20012001 No. 2497 (W. 201)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2001
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.5) Order 20072007 No. 2449 (W. 205)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 5) 2007
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.4) Order 20072007 No. 2447 (W. 203)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diwygio Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 4) 2007
The Mental Health (Nurses) (Wales) Order 20082008 No. 2441 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Meddwl (Nyrsys) (Cymru) 2008
The Disease Control (Interim Measures) (Wales) (No. 2) (Amendment) Order 20022002 No. 2480 (W. 243)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Clefydau (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2002
The North Wales National Health Service Trust (Transfer of Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 2443 (W. 215)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Gogledd Cymru (Trosglwyddo Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
The Abertawe Bro Morgannwg University National Health Service Trust (Transfer of Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 2438 (W. 211)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (Trosglwyddo Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
Local Government Act 2000 (Commencement No. 2) Order 20002000 No. 2420 (C. 66) (C. 56)UK Statutory Instruments
The Education (Teachers' Qualifications and Health Standards) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20032003 No. 2458 (W. 240)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymwysterau Athrawon a Safonau Iechyd) (Diwygiad Rhif 2) (Cymru) 2003
The Education (Information About Post-16 Individual Pupils) (Wales) Regulations 20032003 No. 2453 (W. 237)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Ôl-16 Unigol) (Cymru) 2003
The Education (School Day and School Year) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2499 (W. 202)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2001
The Equine Identification (Wales) Regulations 20092009 No. 2470 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009
The Non-Domestic Rating (Unoccupied Property) (Wales) Regulations 20082008 No. 2499 (W. 217)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo Heb ei Feddiannu) (Cymru) 2008
The Local Authorities (Members' Allowances) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 2492 (W. 159)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau Aelodau) (Diwygio) (Cymru) 2000

Back to top