Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2000-2009 numbered between 100 and 199 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
Armed Forces (Pensions and Compensation) Act 2004 (Commencement No 1) Order 20052005 No. 116 (C. 4)UK Statutory Instruments
The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (No.2) (Amendment) Order 20032003 No. 167 (W. 27)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Adnabod a Symud Defaid a Geifr (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2003
The Local Health Boards (Establishment) (Wales) Order 20032003 No. 148 (W. 18)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu) (Cymru) 2003
The Special Educational Needs Code of Practice (Appointed Day) (Wales) Order 20022002 No. 156 (W. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2002
The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order 20032003 No. 169 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Diwygio) 2003
The Approval of Codes of Management Practice (Residential Property) (Wales) Order 20062006 No. 178 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cymeradwyo Codau Ymarfer ar gyfer Rheoli (Eiddo Preswyl) (Cymru) 2006
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20062006 No. 124 (W. 17)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2006
The Regional Transport Planning (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 109 (W. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Trafnidiaeth Rhanbarthol (Cymru) (Diwygio) 2009
The Education Act 2002 (Commencement No. 8) (Wales) Order 20062006 No. 172 (C. 2) (W. 23)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 8) (Cymru) 2006
The Health and Social Care Act 2001 (Commencement No. 6) (Wales) Order 20042004 No. 103 (C. 6) (W. 10)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Cychwyn Rhif 6) (Cymru) 2004
The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20032003 No. 181 (C. 9) (W. 39)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2003
The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 10) and Transitional Provisions (Wales) Order 20032003 No. 152 (C. 8) (W. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 10) a Darpariaethau Trosiannol (Cymru) 2003
The Care Standards Act 2000 (Commencement No.2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20012001 No. 139 (C. 7) (W. 5)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2001
The Sheep and Goats (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20082008 No. 130 (W. 17)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2008
The Pigs (Records, Identification and Movement) (Interim Measures) (Wales) (No. 2) (Amendment) Order 20032003 No. 170 (W. 30)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2003
The Statutory Nuisances (Miscellaneous Provisions) (Wales) Order 20072007 No. 120 (W. 10)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007
The Disease Control (Interim Measures) (Wales) (No.2) (Amendment) Order 20032003 No. 168 (W. 28)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Clefydau (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2003
The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area)(County of Carmarthenshire) Order 20042004 No. 104 (W. 11)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig)(Sir Gaerfyrddin) 2004
The Conduct of Members (Model Code of Conduct) (Amendment) (Wales) Order 20042004 No. 163 (W. 18)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Fire and Rescue Authorities (Improvement Plans) (Wales) Order 20082008 No. 199 (W. 25)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn yr Awdurdodau Tân ac Achub (Cynlluniau Gwella) (Cymru) 2008

Back to top