Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

(a gyflwynwyd gan adran 42)

ATODLEN 9GWEITHGAREDDAU Y MAE'N RHAID PENNU SAFONAU CYFLENWI GWASANAETHAU MEWN PERTHYNAS Å HWY

This schedule has no associated Explanatory Notes

Dyma'r gweithgareddau y cyfeirir atynt yn adran 42(2)—

 • gohebiaeth;

 • galwadau ffôn;

 • llinellau cymorth a chanolfannau galwadau;

 • cyfarfodydd personol;

 • cyfarfodydd cyhoeddus;

 • cyhoeddusrwydd a hysbysebu;

 • arddangosfeydd cyhoeddus;

 • cyhoeddiadau;

 • ffurflenni;

 • gwefannau a gwasanaethau ar-lein;

 • arwyddion;

 • derbyn ymwelwyr;

 • hysbysiadau swyddogol;

 • dyfarnu grantiau;

 • dyfarnu contractau;

 • codi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael.