Mesur Gwastraff (Cymru) 2010

2Rheoliadau: y weithdrefn

This section has no associated Explanatory Notes

Yn adran 77 o Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008, ar ôl is-adran (4)(a) mewnosoder–

(aa)they are the first regulations to be made by the Welsh Ministers under paragraph 4A of the Schedule,.