Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

(a gyflwynwyd gan adran 73)

ATODLEN 2DIDDYMIADAU

This schedule has no associated Explanatory Notes
Teitl byr a phennodGraddau'r diddymiad
Deddf Plant 1989 (p. 41)

Yn adran 80(1), paragraff (i).

Yn adran 80(5), paragraffau (h) ac (hh).

Yn adran 105, is-adran (5A).

Rhan XA.

Atodlen 9A.

Deddf Addysg 2002 (p. 32)Adran 176.
Deddf Addysg 2005 (p. 18)Yn Atodlen 7, paragraffau 5 a 6.
Deddf Gofal Plant 2006 (p. 21)Yn Atodlen 2, paragraffau 5 i 18.
Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p. 40)Adran 167.
Deddf Addysg a Sgiliau 2008 (p. 25)Adran 158.