Search Legislation

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynir gan adran 51(1))

ATODLEN 1MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL: RHAN 1

This schedule has no associated Explanatory Notes

Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 (p. 65)

1Diwygier Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 fel a ganlyn.

2Yn adran 2, mewnosoder y canlynol ar ddiwedd is-adran (1)—

or a Welsh improvement authority for the purposes of Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009.

Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 (p. 5)

3Diwygier Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 fel a ganlyn.

4Yn adran 139A(2)(b), mewnosoder y canlynol ar y diwedd—

or Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009.

5Yn adran 139C(1)(b), mewnosoder y canlynol ar y diwedd—

or Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009.

6Yn is-adran 139D(1), yn lle paragraff (ca) rhodder y canlynol—

(ca)a copy of a report has been sent to a local authority under section 22(3) of the Local Government (Wales) Measure 2009 and to the Secretary of State under section 22(5) of that Measure;.

Deddf y Comisiwn Archwilio 1998 (p. 18)

7Diwygier Deddf y Comisiwn Archwilio 1998 fel a ganlyn.

8Yn adran 47A (adroddiadau sy'n ymwneud â pherfformiad awdurdodau lleol yn Lloegr) hepgorer is-adran (5)(a).

Deddf Llywodraeth Leol 1999 (p. 27)

9Diwygier Deddf Llywodraeth Leol 1999 fel a ganlyn.

10Yn adran 1 (awdurdodau gwerth gorau) hepgorer is-adrannau (1)(k), (6) a (7).

11Yn adran 2 (pŵer i estyn neu ddatgymhwyso: Ysgrifennydd Gwladol) hepgorer is-adran (5A).

12Yn adran 3A (cyfraniad cynrychiolwyr lleol) hepgorer is-adran (3)(b).

13Yn adran 10 (arolygiadau) hepgorer is-adran (5)(a).

14Yn adran 10A (arolygiadau: Archwilydd Cyffredinol Cymru) hepgorer is-adrannau (1)(a) a (4)(a).

15Yn adran 13A (adroddiadau am arolygiadau o dan adran 10A) hepgorer is-adran (5).

16Yn adran 15 (pwerau Ysgrifennydd Gwladol) hepgorer is-adran (2)(aa).

17Yn adran 16 (pŵer Ysgrifennydd Gwladol i addasu deddfiadau a rhoi pwerau newydd) hepgorer is-adran (6)(b).

18Yn adran 19(5) (contractau: eithrio ystyriaethau anfasnachol), mewnosoder y canlynol ar ôl paragraff (a)—

(aa)a Welsh improvement authority for the purposes of the Local Government (Wales) Measure 2009,.

19Yn adran 23(4)(za) (cyfrifon) hepgorer y geiriau “Welsh best value authorities or”.

20Yn adran 25(2) (cydlynu arolygiadau etc) hepgorer baragraff (d).

21Yn adran 28(2) (gorchmynion a rheoliadau) hepgorer “6, 7”.

22Yn adran 29 (addasiadau ar gyfer Cymru)—

(a)yn is-adran (1A) hepgorer “3, 10A, 12A, 13A, 15,” a “23, 25 and 26”;

(b)hepgorer is-adrannau (2A), (4) a (6).

Deddf Llywodraeth Leol 2003 (p. 26)

23Diwygier Deddf Llywodraeth Leol 2003 fel a ganlyn.

24Yn adran 36(1) (grantiau mewn cysylltiad â dynodi ar gyfer rhagoriaeth mewn gwasanaeth), ar ôl “(best value duty)” mewnosoder “or to a Welsh improvement authority within the meaning of section 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009”.

25Yn adran 36A (grantiau gan Weinidogion y Goron mewn cysylltiad ag awdurdodau gwerth gorau etc)—

(a)yn is-adran (1) ar ôl “best value authorities” mewnosoder “or a Welsh improvement authority or Welsh improvement authorities”;

(b)yn is-adran (2)(b) yn lle'r geiriau “Welsh best value authority” rhodder “Welsh improvement authority”;

(c)yn is-adran (3) mewnosoder ar y diwedd “or a Welsh improvement authority”;

(d)yn is-adran (7) yn lle'r geiriau “Welsh best value authority” hyd at ddiwedd yr is-adran rhodder—

“Welsh improvement authority” means an authority which is a Welsh improvement authority within the meaning of section 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009..

26Yn adran 36B (grantiau gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad ag awdurdodau gwerth gorau Cymru)—

(a)yn is-adran (1) yn lle'r geiriau “the economic” hyd at ddiwedd yr is-adran rhodder “compliance by a Welsh improvement authority or Welsh improvement authorities with the requirements of Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009”;

(b)yn is-adran (2) ar ôl “best value authority” mewnosoder “or Welsh improvement authority”;

(c)yn is-adran (6) yn lle'r geiriau “Welsh best value authority” hyd at ddiwedd yr is-adran rhodder—

“Welsh improvement authority” means an authority which is a Welsh improvement authority within the meaning of section 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009..

27Yn adran 93(9) (pŵer i godi tâl am wasanaethau dewisol) ar ôl paragraff (a) mewnosoder—

(aa)a Welsh improvement authority;.

28Yn adran 95(7) (pŵer i fasnachu mewn gweithgareddau sy'n gysylltiedig â swyddogaethau drwy gwmni), yn y diffiniad o “relevant authority” ar ôl paragraff (a) mewnosoder—

(aa)a Welsh improvement authority;.

29Yn adran 97(11) (pŵer i addasu deddfiadau mewn cysylltiad â chodi tâl neu fasnachu), yn y diffiniad o “relevant authority” ar ôl paragraff (a) mewnosoder—

(aa)a Welsh improvement authority;.

30Yn adran 101 (materion trosglwyddo staff: cyffredinol)—

(a)ar ôl is-adran (5) mewnosoder—

(5A)The duties under Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009 (local government improvement) have effect subject to subsections (1) and (3).;

(b)yn is-adran (7A) ar ôl paragraff (a) mewnosoder—

(aa)a Welsh improvement authority;.

31Yn adran 124 (dehongli cyffredinol) ar ôl y diffiniad o “valuation tribunal” mewnosoder—

“Welsh improvement authority” means an authority which is a Welsh improvement authority within the meaning of section 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009..

Deddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (p. 21)

32Diwygier adran 24 o Ddeddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (gwerth gorau) fel a ganlyn.

33Ar ôl is-adran (2) mewnosoder—

(3)Subsection (1) does not apply to a fire and rescue authority in Wales.

(4)Sections 21, 22, 26 and 27 of the Local Government (Wales) Measure 2009 apply in relation to a fire and rescue authority in Wales' compliance with section 21(7) as they apply in relation to a Welsh improvement authority’s compliance with the requirements of Part 1 of that Measure.

(5)As applied by subsection (4), those sections have effect as if—

(a)in section 21(1), paragraphs (a) and (b) and the word “if” preceding paragraph (a) were omitted;

(b)sections 21(2)(b), (3), (5), (8) and (10) and 22(4) were omitted;

(c)in section 22(1), for the words “a special inspection” there were substituted “an inspection under section 21”;

(d)in section 22(2)(b), for the words “do either or both of the following” to the end there were substituted “make an order under section 22 of the Fire and Rescue Services Act 2004”;

(e)in section 26(11), the words “or an inspection under section 21 as applied by section 24(4) of the Fire and Rescue Services Act 2004” were inserted at the end;

(f)in section 27(1), the words “or inspections under section 21 as applied by section 24(4) of the Fire and Rescue Services Act 2004” were inserted at the end..

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (p. 23)

34Diwygier Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 fel a ganlyn.

35Yn adran 41(1) (astudiaethau i wella darbodaeth etc mewn gwasanaethau) ar ddiwedd paragraff (a) mewnosoder—

or Welsh improvement authorities for the purposes of Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009.

36Yn adran 54 (cyfyngiad ar ddatgelu gwybodaeth)—

(a)yn is-adran (1)(a) ar ôl y geiriau “the Local Government Act 1999 (c. 27)” mewnosoder “or Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009”;

(b)yn is-adran (1)(b)—

(i)ar ôl y gair “study” mewnosoder “assessment”;

(ii)ar y diwedd mewnosoder “or Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009”;

(c)yn is-adran (2)(b) ar ôl y geiriau “the Local Government Act 1999 (c. 27)” mewnosoder “or Part 1 of the Local Government (Wales) Measure 2009”.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources