Search Legislation

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynir gan adran 25)

ATODLEN 1MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

This schedule has no associated Explanatory Notes

Deddf Cerbydau Cyhoeddus i Deithwyr 1981 (p.14)

1Yn adran 46 o Ddeddf Cerbydau Cyhoeddus i Deithwyr 1981 (teithwyr sy'n talu pris tocyn ar fysiau ysgol), yn is-adran (3), yn y diffiniad o “free school transport”—

(a)ym mharagraff (a) hepgorer “section 509(1) or (1A)”;

(b)hepgorer “or” ar ddiwedd paragraff (aa);

(c)ar ôl paragraff (aa) mewnosoder—

(ab)in pursuance of arrangements under sections 3 or 4 of the Learner Travel (Wales) Measure 2008, or.

Deddf Trafnidiaeth 1985 (p.67)

2(1)Diwygir adran 6 o Ddeddf Trafnidiaeth 1985 (cofrestru gwasanaethau lleol) fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (1B)—

(a)hepgorer “section 509(1) or (1A),” ym mharagraff (a);

(b)hepgorer “or” ar ddiwedd paragraff (b);

(c)ar ôl paragraff (c) mewnosoder—

(d)the obligation placed on a local authority by sections 3 or 4 of the Learner Travel (Wales) Measure 2008; or

(e)the exercise of the power of a local authority under section 6 of that Measure.

(3)Yn is-adran (1C)(a), yn lle “or (c)” rhodder “, (c), (d) or (e)”.

Deddf Addysg Bellach ac Addysg Uwch 1992 (p.13)

3(1)Diwygir adran 57 o Ddeddf Addysg Bellach ac Addysg Uwch 1992 fel a ganlyn.

(2)Yn is-adran (2)(b) ar ôl “any Act” mewnosoder “or any Measure of the National Assembly for Wales”.

(3)Yn is-adran (2)(c) ar ôl “any Act” mewnosoder “or any Measure of the National Assembly for Wales”.

Deddf Addysg 1996 (p.56)

4(1)Diwygir Deddf Addysg 1996 fel a ganlyn.

(2)Yn adran 509AA (darparu cludiant ar gyfer personau o oedran chweched dosbarth)—

(a)yn is-adran (1) ar ôl “authority” mewnosoder “in England”;

(b)yn is-adran (2)(d) hepgorer “or the National Assembly for Wales”;

(c)yn is-adran (9) yn lle “appropriate authority may, if it” rhodder “Secretary of State may, if he”;

(d)hepgorer is-adran (9A);

(e)yn is-adran (10) hepgorer y geiriau “(in relation to local education authorities in England) or the National Assembly for Wales (in relation to local education authorities in Wales)”.

(3)Yn adran 509AB (darpariaeth bellach ynghylch datganiadau polisi cludiant)—

(a)hepgorer is-adran (4);

(b)yn is-adran (5), yn lle'r geiriau o “under this section” i'r diwedd rhodder “under this section by the Learning and Skills Council for England.”;

(c)yn is-adran (6)—

(i)ym mharagraff (c) hepgorer “(in the case of a local education authority in England)”;

(ii)ym mharagraff (d) hepgorer y geiriau ar ôl “England” i ddiwedd y paragraff hwnnw y tro cyntaf y mae'r gair hwnnw'n ymddangos.

(4)Yn adran 509AC (dehongli adrannau 509AA a 509AB)—

(a)hepgorer is-adran (3);

(b)yn is-adran (6) hepgorer y geiriau ar ôl “subsection (5)” i ddiwedd yr is-adran honno;

(c)hepgorer is-adran (7).

(5)Yn adran 509A (trefniadau teithio i blant sy'n cael addysg blynyddoedd cynnar ac eithrio mewn ysgol)—

(a)yn is-adran (1), ar ôl “authority” mewnosoder “in England”;

(b)yn is-adran (4A), ar ôl “Regulations” mewnosoder “made by the Secretary of State”;

(c)yn is-adran (5) (fel y mae wedi ei hamnewid gan baragraff 23 o Atodlen 2 i Ddeddf Gofal Plant 2006 (p.21)), hepgorer “in relation to England,” a pharagraff (b).

Deddf Gofal Plant 2006 (p.21)

5Yn adran 110(5)(a) o Ddeddf Gofal Plant 2006, yn lle “20 to 24” rhodder “20 to 22, 24”.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources