Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Marchnata Hadau (Cymru) 2012

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyflwyniad

  1. 1.Enwi, cymhwyso a chychwyn

  2. 2.Ystyr “marchnata”

  3. 3.Dehongli termau eraill

 3. RHAN 2 Categorïau o hadau

  1. 4.Hadau y mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys iddynt

  2. 5.Categorïau o hadau

  3. 6.Hadau bridiwr

  4. 7.Cynheiliaid ar gyfer hadau cyn-sylfaenol a sylfaenol

 4. RHAN 3 Marchnata hadau

  1. 8.Marchnata hadau

  2. 9.Eithriadau

  3. 10.Gofynion gor-redol ar gyfer ardystio

  4. 11.Gofynion manwl ar gyfer ardystio

  5. 12.Archwilio cnydau

  6. 13.Safon hadau ar adeg eu marchnata

  7. 14.Ailraddio cnwd neu hadau

  8. 15.Plotiau rheoli a phrofion

  9. 16.Pecynnu a selio

  10. 17.Labelu

  11. 18.Cymysgeddau o hadau

  12. Cymysgeddau a ganiateir

  13. 19.Cofnodion

 5. RHAN 4 Trwyddedu

  1. 20.Gweithrediadau y mae trwydded gan Weinidogion Cymru yn ofynnol ar eu cyfer

  2. 21.Trwyddedu arolygwyr cnydau, samplwyr hadau a gorsafoedd profi hadau

  3. 22.Darpariaethau cyffredinol ynglŷn â thrwyddedau

 6. RHAN 5 Gweinyddu a dirymiadau

  1. 23.Tynnu ardystiad yn ôl

  2. 24.Samplu at ddibenion gorfodi

  3. 25.Ffurfiau tystysgrifau a ddefnyddir ar gyfer gorfodi

  4. 26.Ardystio ar gyfer allforio

  5. 27.Mewnforio o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd

  6. 28.Apelau

  7. 29.Ffioedd

  8. 30.Marchnata hadau o dan randdirymiad penodol

  9. 31.Cyfrinachedd

  10. 32.Trwyddedu ac ardystio mewn rhan arall o'r Deyrnas Unedig

  11. 33.Darpariaethau trosiannol

  12. 34.Dirymu

 7. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Hadau y mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys iddynt

  2. ATODLEN 2

   Gofynion ardystio

   1. RHAN 1 Betys

    1. 1.Cwmpas Rhan 1

    2. 2.Dehongli

    3. 3.Mathau a ganiateir o hadau betys

    4. 4.Ystyr “hadau cyn-sylfaenol”

    5. 5.Ystyr “hadau sylfaenol”

    6. 6.Ystyr “hadau ardystiedig”

    7. 7.Gofynion cnydau a hadau

   2. RHAN 2 Ydau

    1. PENNOD 1 Mathau o hadau

     1. 8.Cwmpas Rhan 2

     2. 9.Mathau a ganiateir o hadau ŷd

     3. 10.Ystyr “hadau cyn-sylfaenol” (gan gynnwys hybridiau)

     4. 11.Ystyr “hadau sylfaenol”

     5. 12.Ystyr “hadau ardystiedig”

     6. 13.Ystyr “hadau ardystiedig, cenhedlaeth gyntaf”

     7. 14.Ystyr “hadau ardystiedig, ail genhedlaeth”

     8. 15.Gofynion cnydau a hadau

    2. PENNOD 2 Safonau gwirfoddol uwch

     1. 16.Safonau gwirfoddol uwch ar gyfer ydau

     2. 17.Gofynion ychwanegol ar gyfer haidd, gwenith, gwenith caled a gwenith yr Almaen

     3. 18.Hadau o blanhigion eraill

     4. Hadau o rywogaethau eraill

     5. 19.Mallryg a sglerotia

   3. RHAN 3 Planhigion porthiant

    1. PENNOD 1 Safonau sylfaenol

     1. 20.Cwmpas Rhan 3

     2. 21.Mathau a ganiateir o hadau porthiant

     3. 22.Ystyr “hadau cyn-sylfaenol”

     4. 23.Ystyr “hadau sylfaenol”

     5. 24.Ystyr “hadau ardystiedig”

     6. 25.Ystyr “hadau ardystiedig, cenhedlaeth gyntaf”

     7. 26.Ystyr “hadau ardystiedig, ail genhedlaeth”

     8. 27.Ystyr “hadau masnachol”

     9. 28.Gofynion cnydau a hadau

    2. PENNOD 2 Safonau gwirfoddol uwch

     1. 29.Safonau gwirfoddol uwch ar gyfer hadau porthiant

     2. 30.Safonau gofynnol o ran purdeb a rhywogaethau eraill o hadau yn y sampl

   4. RHAN 4 Olew a ffibr

    1. 31.Cwmpas Rhan 4

    2. 32.Mathau a ganiateir o hadau olew a ffibr

    3. 33.Ystyr “hadau cyn-sylfaenol”

    4. 34.Ystyr “hadau sylfaenol” ar gyfer amrywogaethau nad ydynt yn hybridiau

    5. 35.Ystyr “hadau sylfaenol” ar gyfer llinellau mewnfrid

    6. 36.Ystyr “hadau sylfaenol” ar gyfer hybridiau syml

    7. 37.Ystyr “hadau ardystiedig”

    8. 38.Ystyr “hadau ardystiedig, cenhedlaeth gyntaf”

    9. 39.Ystyr “hadau ardystiedig, ail genhedlaeth”

    10. 40.Ystyr “hadau ardystiedig, trydedd genhedlaeth”

    11. 41.Ystyr “hadau masnachol”

    12. 42.Gofynion cnydau a hadau

    13. 43.Gofynion ar gyfer uniad amrywogaethol

   5. RHAN 5 Llysiau

    1. 44.Cwmpas Rhan 5

    2. 45.Mathau a ganiateir o hadau llysiau

    3. 46.Ystyr “hadau cyn-sylfaenol”

    4. 47.Ystyr “hadau sylfaenol”

    5. 48.Ystyr “hadau ardystiedig”

    6. 49.Ystyr “hadau safonol”

    7. 50.Gofynion cnydau a hadau

  3. ATODLEN 3

   Labelu a gwerthiannau rhydd

   1. RHAN 1 Cyflwyniad

    1. 1.Mathau o labeli

    2. 2.Amser labelu

    3. 3.Amrywogaethau a addaswyd yn enetig

    4. 4.Trin hadau â chemegion

   2. RHAN 2 Labeli swyddogol

    1. 5.Labeli swyddogol: gofynion cyffredinol

    2. 6.Labeli swyddogol ar gyfer hadau cyn-sylfaenol

    3. 7.Labeli swyddogol ar gyfer hadau sylfaenol a hadau ardystiedig

    4. 8.Labeli swyddogol ar gyfer hadau masnachol sydd heb eu hardystio o ran amrywogaeth

    5. 9.Labelu cymysgeddau

   3. RHAN 3 Gofynion ychwanegol ynghylch labeli swyddogol ar gyfer rhywogaethau penodol

    1. 10.Cyflwyniad

    2. 11.Gofynion ychwanegol ar gyfer hadau betys

    3. 12.Gofynion ychwanegol ar gyfer hadau ŷd

    4. 13.Gofynion ychwanegol ar gyfer hadau porthiant

    5. 14.Gofynion ychwanegol ar gyfer hadau olew a ffibr

   4. RHAN 4 Labeli cyflenwr

    1. 15.Ystyr “label cyflenwr”

    2. 16.Labelu pecyn

    3. 17.Cyfeiriadau at bwysau yn y Rhan hon

    4. 18.Hadau bridiwr: labeli cyflenwr

    5. 19.Hadau betys: labeli cyflenwr

    6. 20.Hadau ŷd: labeli cyflenwr

    7. 21.Hadau porthiant (amaethyddol neu amwynderol): pecynnau y caniateir eu labelu gyda label cyflenwr

    8. 22.Hadau porthiant ac eithrio cymysgedd: gofynion labelu

    9. 23.Cymysgedd o hadau porthiant: gofynion labelu

    10. 24.Hadau olew a ffibr: labeli cyflenwr

    11. 25.Hadau llysiau: labeli cyflenwr

   5. RHAN 5 Gwerthiannau o hadau rhydd

    1. 26.Gwerthiannau o hadau rhydd

  4. ATODLEN 4

   Eithriadau

   1. RHAN 1 Cyflenwi hadau ac eithrio drwy farchnata

    1. 1.Lluosi hadau yn gynnar

    2. 2.Hadau fel y'u tyfir

    3. 3.Hadau a arbedir ar fferm

   2. RHAN 2 Marchnata hadau nad ydynt yn cydymffurfio ag Atodlen 2

    1. 4.Hadau â datganiad egino is

    2. 5.Symud hadau yn gynnar

    3. 6.Profion tetrasoliwm ar gyfer hadau ŷd

    4. 7.Marchnata hadau o amrywogaethau cadwraeth

    5. 8.Marchnata cymysgeddau cadwraeth sy'n cynnwys hadau porthiant anardystiedig

    6. 9.Marchnata amrywogaethau anrhestredig (ac eithrio hadau llysiau) ar gyfer profion a threialon

    7. 10.Marchnata amrywogaethau anrhestredig o hadau llysiau

    8. 11.Marchnata at ddibenion gwyddonol neu ddethol

    9. 12.Cyfyngiadau mewn perthynas â hadau a addaswyd yn enetig

    10. 13.Marchnata hadau a fewnforiwyd sydd i'w labelu fel HVS

    11. 14.Marchnata hadau a ardystiwyd mewn Aelod-wladwriaeth arall

    12. 15.Marchnata hadau o amrywogaethau llysiau amatur

   3. RHAN 3 Ardystio hadau nad ydynt yn cydymffurfio'n llawn â'r Rheoliadau hyn

    1. 16.Hadau nad ydynt wedi eu hardystio'n derfynol, a gynaeafwyd mewn Aelod-wladwriaeth arall

    2. 17.Hadau nad ydynt wedi eu hardystio'n derfynol, a gynaeafwyd mewn trydedd wlad

    3. 18.Estyniadau marchnata

 8. Nodyn Esboniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill