Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011

 Help about what version

Pa Fersiwn

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

(Rheoliad 7(1))

ATODLEN 1Yr Wybodaeth Ragnodedig am Iechyd sydd i'w Darparu

GWYBODAETH IECHYD I DDEFNYDDWYR GWELYAU HAUL

Gall defnyddio gwelyau haul niweidio'ch iechyd yn y tymor hir. Maent wedi eu cysylltu â'r canlynol:—

 • risg uwch o ganser y croen — mae pobl sy'n defnyddio gwelyau haul am y tro cyntaf cyn iddynt fod yn 35 oed yn cynyddu eu risg o ddatblygu melanoma malaen (y ffurf fwyaf difrifol ar ganser y croen) 75 y cant;

 • niwed i'r llygaid gan gynnwys risg uwch o gael cataractau — os na fydd offer priodol i amddiffyn y llygaid yn cael eu gwisgo; a

 • heneiddio'r croen cyn pryd sy'n golygu y bydd eich croen yn mynd yn arw, fel lledr ac yn grychiog mewn oedran iau.

Mae'r risgiau iechyd o ddefnyddio gwely haul yn uwch nag unrhyw fuddion posibl y gallent eu rhoi o ran cynorthwyo'r corff i greu Fitamin D.

Mae effeithiau iechyd byrdymor hefyd, sef:—

 • croen sydd wedi llosgi yn yr haul, ac a all fynd yn goch, yn boenus ac yn bothellog;

 • sychder croen;

 • brech “wres” goslyd; a

 • cosi yn y llygaid neu lid pilen y llygad os na wisgir offer priodol i amddiffyn y llygaid.

Ni ddylech ddefnyddio gwely haul:

 • os ydych wedi cael canser y croen yn y gorffennol;

 • os oes gennych hanes teuluol o ganser y croen;

 • os oes gennych groen golau neu sensitif;

 • os ydych yn llosgi'n hawdd yng ngolau'r haul;

 • os oes gennych lawer o frychau haul a/neu wallt coch;

 • os oes gennych lawer o fannau duon;

 • os ydych yn defnyddio meddyginiaeth neu elïau sy'n gwneud eich croen yn fwy sensitif i olau'r haul;

 • os oes gennych gyflwr meddygol sy'n cael ei waethygu gan olau'r haul;

 • os oes gennych system imiwnedd sydd wedi ei gwanhau;

 • os methwch ag amddiffyn eich llygaid — peidiwch byth â defnyddio gwely haul heb wisgo offer priodol i amddiffyn eich llygaid; neu

 • os ydych o dan 18 oed (ac ni chaiff neb o dan 18 oed ddefnyddio gwely haul yn y fangre hon).

Mae rhai menywod yn canfod bod eu croen yn fwy sensitif yn ystod beichiogrwydd. Gallai hyn olygu bod eich croen chi yn fwy tebygol o losgi yn yr haul neu os byddwch yn defnyddio gwely haul.

HEALTH INFORMATION FOR SUNBED USERS

Using sunbeds can harm your health in the long term. They have been linked to:—

 • a higher risk of skin cancer — people who use sunbeds for the first time before the age of 35 increase their risk of developing malignant melanoma (the most serious form of skin cancer) by 75 per cent;

 • eye damage including a higher risk of cataracts — if appropriate eye protection is not worn; and

 • premature skin ageing which means that your skin becomes coarse, leathery and wrinkled at a younger age.

The health risks of using a sunbed are greater than any possible benefits they might provide in helping the body create Vitamin D.

There are also short term health effects:—

 • sunburnt skin, which may become red, painful and blister;

 • skin dryness;

 • an itchy “heat” rash; and

 • itchy eyes or conjunctivitis if appropriate eye protection is not worn.

You should not use a sunbed if you:

 • have had skin cancer in the past;

 • have a family history of skin cancer;

 • have fair or sensitive skin;

 • burn easily in sunlight;

 • have a large number of freckles and/or red hair;

 • have a large number of moles;

 • are using medication or creams that make your skin more sensitive to sunlight;

 • have a medical condition that is made worse by sunlight;

 • have an immune system which is weakened;

 • fail to protect your eyes — never use a sunbed without wearing appropriate eye protection; or

 • are under 18 (and no person under 18 may use a sunbed on these premises).

Some women find their skin is more sensitive during pregnancy. This could mean that your skin may be more likely to burn in the sun or if you use a sunbed.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill