Chwilio Deddfwriaeth

Gorchymyn Awdurdodau Addysg Lleol ac Awdurdodau Gwasanaethau Plant (Integreiddio Swyddogaethau) (Is-ddeddfwriaeth) (Cymru) 2010

Pa Fersiwn

 Help about what version

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a dehongli

 3. 2.Diwygio Is-ddeddfwriaeth ym maes Addysg

 4. 3.Diwygio Is-ddeddfwriaeth nad yw ym maes Addysg

 5. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Diwygio Is-ddeddfwriaeth ym maes Addysg

   1. Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymeradwyo Ysgolion Annibynnol) 1994

    1. 1.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymeradwyo Ysgolion Annibynnol)...

   2. Rheoliadau Addysg (Gorchymyn Presenoldeb yn yr Ysgol) 1995

    1. 2.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Gorchymyn Presenoldeb yn yr Ysgol) 1995...

   3. Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) 1997

    1. 3.Yn rheoliad 3 o Reoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân...

   4. Rheoliadau Addysg (Meintiau Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) 1998

    1. 4.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Meintiau Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) 1998 fel...

   5. Rheoliadau Addysg (Cyrff Sefydledig) (Cymru) 2001

    1. 5.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Cyrff Sefydledig) (Cymru) 2001 fel a...

   6. Rheoliadau Newid Categori Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2001

    1. 6.(1) Diwygir Rheoliadau Newid Categori Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2001...

   7. Rheoliadau Addysg (Datganiadau Cyllideb) (Cymru) 2002

    1. 7.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Datganiadau Cyllideb) (Cymru) 2002 fel a...

   8. Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymru) 2002

    1. 8.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymru) 2002 fel...

   9. Rheoliadau Anghenion Addysgol Arbennig (Darparu Gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg Lleol) (Cymru) 2002

    1. 9.(1) Diwygir Rheoliadau Anghenion Addysgol Arbennig (Darparu Gwybodaeth gan Awdurdodau...

   10. Rheoliadau Addysg (Athrawon a'u Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-dalu etc.) 2003

    1. 10.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Athrawon a'u Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-dalu etc.)...

   11. Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003

    1. 11.(1) Diwygir Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003 fel a ganlyn....

   12. Rheoliadau Cyllidebau AALl, Cyllidebau Ysgolion a Chyllidebau Ysgolion Unigol (Cymru) 2003

    1. 12.(1) Diwygir Rheoliadau Cyllidebau AALl, Cyllidebau Ysgolion a Chyllidebau Ysgolion...

   13. Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion) (Cymru) 2004

    1. 13.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion) (Cymru) 2004 fel...

   14. Rheoliadau Cyfrannau Cyllideb Ysgolion (Cymru) 2004

    1. 14.(1) Diwygir Rheoliadau Cyfrannau Cyllideb Ysgolion (Cymru) 2004 fel a...

   15. Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Ariannol AALl) (Cymru) 2004

    1. 15.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Ariannol AALl) (Cymru) 2004 fel...

   16. Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir Newydd (Cymru) 2005

    1. 16.(1) Diwygir Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir Newydd (Cymru) 2005 fel...

   17. Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005

    1. 17.(1) Diwygir Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 fel...

   18. Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir a Diwygiadau Amrywiol (Cymru) 2010

    1. 18.(1) Diwygir Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir a Diwygiadau Amrywiol...

   19. Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010

    1. 19.(1) Diwygir Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 fel a ganlyn....

  2. ATODLEN 2

   Diwygio Is-ddeddfwriaeth nad yw ym maes Addysg

   1. Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990

    1. 1.Yn rheoliad 4(2) o Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau...

   2. Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000

    1. 2.(1) Diwygir rheoliad 6 o Reoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth...

   3. Gorchymyn Personau Digartref (Angen Blaenoriaethol) (Cymru) 2001

    1. 3.(1) Diwygir Gorchymyn Personau Digartref (Angen Blaenoriaethol) (Cymru) 2001 fel...

   4. Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Cymru) 2001

    1. 4.(1) Diwygir Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Cymru) 2001 fel...

   5. Rheoliadau Cod Ymddygiad (Cyflogeion Anghymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001

    1. 5.(1) Diwygir Rheoliadau Cod Ymddygiad (Cyflogeion Anghymwys Llywodraeth Leol) (Cymru)...

   6. Rheoliadau Cynrychiolwyr Rhiant-lywodraethwyr a Chynrychiolwyr Eglwysig (Cymru) 2001

    1. 6.(1) Diwygir Rheoliadau Cynrychiolwyr Rhiant-lywodraethwyr a Chynrychiolwyr Eglwysig (Cymru) 2001...

   7. Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002

    1. 7.Yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002, ym...

   8. Rheoliadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd (Darpariaethau Cyffredinol a Gweithdrefn Geisiadau) 2002

    1. 8.(1) Diwygir Rheoliadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd (Darpariaethau...

   9. Rheoliadau Grant Gweithredwyr Gwasanaethau Bysiau (Cymru) 2002

    1. 9.Yn rheoliad 3(1)(a)(i) o Reoliadau Grant Gweithredwyr Gwasanaethau Bysiau (Cymru)...

   10. Gorchymyn Consesiynau Teithio (Gwasanaethau Cymwys) (Cymru) 2002

    1. 10.Yn erthygl 3(1)(a)(i) o Orchymyn Consesiynau Teithio (Gwasanaethau Cymwys) (Cymru)...

   11. Gorchymyn Cysylltiadau Hiliol (Dyletswyddau Statudol) 2003

    1. 11.(1) Diwygir Gorchymyn Cysylltiadau Hiliol (Dyletswyddau Statudol) 2003 fel a...

   12. Rheoliadau Cynigion ar Drefniadaeth Ysgolion gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 2004

    1. 12.Yn Rheoliadau Cynigion ar Drefniadaeth Ysgolion gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru...

   13. Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005

    1. 13.(1) Diwygir rheoliad 36(4) o Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005...

   14. Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005

    1. 14.(1) Diwygir Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005...

   15. Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) 2005

    1. 15.(1) Diwygir Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) 2005 fel a ganlyn....

   16. Rheoliadau Swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol (Iechyd Cyhoeddus Deintyddol) (Cymru) 2006

    1. 16.Yn rheoliad 2(2)(b) o Reoliadau Swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol (Iechyd...

   17. Rheoliadau'r Cynllun Addysg Sengl (Cymru) 2006

    1. 17.(1) Diwygir rheoliad 2(1) o Reoliadau'r Cynllun Addysg Sengl (Cymru)...

   18. Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog)(Cymru) 2006

    1. 18.(1) Diwygir Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 2006 fel...

   19. Rheoliadau Addysg (Gorchmynion Rhianta) (Cymru) 2006

    1. 19.(1) Diwygir Rheoliadau Addysg (Gorchmynion Rhianta) (Cymru) 2006 fel a...

   20. Rheoliadau Byrddau Lleol ar gyfer Diogelu Plant (Cymru) 2006

    1. 20.(1) Diwygir Rheoliadau Byrddau Lleol ar gyfer Diogelu Plant (Cymru)...

   21. Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 2007

    1. 21.(1) Diwygir Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 2007...

   22. Rheoliadau Lleoli Plant (Cymru) 2007

    1. 22.(1) Diwygir Rheoliadau Lleoli Plant (Cymru) 2007 fel a ganlyn....

   23. Rheoliadau Cynllun Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2007

    1. 23.(1) Diwygir Rheoliadau Cynllun Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2007...

   24. Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cynnal Refferenda) (Cymru) 2008

    1. 24.Ym mharagraff 11 o Atodlen 3 i Reoliadau Awdurdodau Lleol...

   25. Rheoliadau Llaeth Ysgol (Cymru) 2008

    1. 25.Yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Llaeth Ysgol (Cymru) 2008 yn...

   26. Gorchymyn Strategaethau Troseddau ac Anhrefn (Disgrifiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2009

    1. 26.Yn erthygl 2(2)(c) o Orchymyn Strategaethau Troseddau ac Anhrefn (Disgrifiadau...

   27. Gorchymyn Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) 2009

    1. 27.Yn erthygl 3 o Orchymyn Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru)...

 6. Nodyn Esboniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg:Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill