Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol Cymru o 2007 wedi ei rifo between 1000 a 1099 wedi dod o hyd i 24 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 blwyddyn periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The Local Authorities (Allowances for Members) (Wales) Regulations 20072007 No. 1086 (W. 115)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau i Aelodau) (Cymru) 2007
  The Animals and Animal Products (Import and Export) (Wales) (Imports of Captive Birds) Regulations 20072007 No. 1080 (W. 127)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Cymru) (Mewnforio Adar Caeth) 2007
  The Food Supplements (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1076 (W. 114)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Fire and Rescue National Framework (Wales) 2005 (Revisions) Order 20072007 No. 1075 (W. 113)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub (Cymru) 2005 (Adolygiadau) 2007
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 1074 (W. 112)Offerynnau Statudol Cymru
  The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1073 (W. 111)Offerynnau Statudol Cymru
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1072 (W. 110)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007
  The Education (Pupil Referral Units) (Application of Enactments) (Wales) Regulations 20072007 No. 1069 (W. 109)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) 2007
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1051 (W. 108)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Children’s Commissioner for Wales (Appointment) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1049 (W. 107)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru (Penodi) (Diwygio) 2007
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20072007 No. 1048 (W. 106)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2007
  The Welfare of Animals (Transport) (Wales) Order 20072007 No. 1047 (W. 105)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) (Cymru) 2007
  The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) Regulations 20072007 No. 1045 (W. 104)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) 2007
  The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area) (County of the Isle of Anglesey) Order 20072007 No. 1043 (W. 103)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Sir Ynys Môn) 2007
  Health, Social Care and Well-being Strategies (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1042 (W. 102)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (Diwygio) 2007
  The National Assistance (Assessment of Resources and Sums for Personal Requirements) (Amendments) (Wales) Regulations 20072007 No. 1041 (W. 101)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau a Symiau at Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Notification of Marketing of Food for Particular Nutritional Uses (Wales) Regulations 20072007 No. 1040 (W. 100)Offerynnau Statudol Cymru
  Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau o Farchnata Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Cymru) 2007
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 1039 (W. 99)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Animal Welfare Act 2006 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20072007 No. 1030 (C. 43) (W. 97)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007
  The Mutilations (Permitted Procedures) (Wales) Regulations 20072007 No. 1029 (W. 96)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Anffurfio (Triniaethau a Ganiateir) (Cymru) 2007

  Yn ôl i’r brig