Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Addysg (Datgymhwyso'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2005

 Help about what version

Pa Fersiwn

 Help about opening options

Dewisiadau Agor

Statws:

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

Offerynnau Statudol Cymru

2005 Rhif 1511 (Cy.115)

ADDYSG, CYMRU

Rheoliadau Addysg (Datgymhwyso'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2005

Wedi'u gwneud

7 Mehefin 2005

Yn dod i rym

1 Gorffennaf 2005

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddo gan adrannau 112 a 210 o Ddeddf Addysg 2002(1), ac ar ôl gwneud y trefniadau y mae'n barnu eu bod yn briodol ar gyfer ymgynghori ynglŷn â'r cynigion a hynny yn unol ag adran 117 o'r Ddeddf a enwyd, drwy hyn yn gwneud y Rheoliadau canlynol:

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.  Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Addysg (Datgymhwyso'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2005 a deuant i rym ar 1 Gorffennaf 2005.

2.  Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys mewn perthynas â Chymru.

Dehongli

3.  Yn y Rheoliadau hyn —

 • mae i “canlyniadau dymunol” yr ystyr a roddir i “desirable outcomes” yn adran 104 o Ddeddf 2002;

 • mae “cyfnod allweddol cyntaf” i'w ddehongli yn unol â dehongliad “first key stage” yn adran 103(1) o Ddeddf 2002;

 • ystyr “cynllun treialu'r cyfnod sylfaen” (“foundation phase pilot”) yw cynllun treialu sy'n cael ei ariannu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn profi neu ddatblygu'r meysydd dysgu, y canlyniadau dymunol, y rhaglenni addysgol a'r trefniadau asesu cyn bod adran 102 o Ddeddf 2002 yn cychwyn;

 • ystyr “Deddf 2002” (“the 2002 Act”) yw Deddf Addysg 2002;

 • ystyr “disgybl cofrestredig (“registered pupil”) yw person sydd wedi'i gofrestru'n ddisgybl yn yr ysgol yn y gofrestr sy'n cael ei chadw o dan adran 434 o Ddeddf Addysg 1996(2);

 • mae i “rhaglenni addysgol” yr ystyr a roddir i “educational programmes” yn adran 104 o Ddeddf 2002;

 • mae i “ysgol a gynhelir” yr ystyr a roddir i “maintained school” yn adran 97 o Ddeddf 2002.

Datgymhwyso'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 1

4.  Nid yw darpariaethau Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru i fod yn gymwys mewn perthynas â disgybl cofrestredig yn y cyfnod allweddol cyntaf mewn ysgol a gynhelir pan fo'r disgybl hwnnw yn cymryd rhan yng nghynllun treialu'r cyfnod sylfaen.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(3)

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

7 Mehefin 2005

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn, sy'n cael eu gwneud o dan Ddeddf Addysg 2002, yn darparu ar gyfer datgymhwyso Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru ar gyfer disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd yn y cyfnod allweddol cyntaf ac sy'n cymryd rhan yng nghynllun treialu'r cyfnod sylfaen, (a elwir y foundation stage yn Lloegr ond yn foundation phase yng Nghymru).

(1)

2002 p.32. I gael ystyr “regulations” gweler adran 212(1).

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill