Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban (hefyd, a ddylai’r drefn gael ei newid?), Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Meh

Dyddiad hŷn na chyhoeddiad 10 niwrnod yn ôl. Gweld y ddeddfwriaeth fwyaf newydd a gyhoeddwyd.

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Offerynnau Statudol CymruOfferynnau Statudol Cymru Feed
SI 2012/1499 - The A5 Trunk Road (East of Corwen, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Man i'r Dwyrain o Gorwen, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau Traffig a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1498 - The A487 Trunk Road (Tal-y-llyn Pass, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Bwlch Tal-y-llyn, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1496 - The A458 Trunk Road (Brigands Inn, Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Brigands Inn, Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1491 - The A494 Trunk Road (Pont Eyarth to Pwll-gl- Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Eyarth i Bwll-glas, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1490 - The A489 Trunk Road (Caersws to Newtown, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Caersŵs i'r Drenewydd, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1488 - The A44 Trunk Road (Llangurig to Eisteddfa Gurig, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llangurig i Eisteddfa Gurig, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1487 - The A48 & A483 Trunk Roads & M4 Motorway (Hendy to Cross Hands, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 ac A483 a Thraffordd yr M4 (Hendy i Cross Hands, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012

SI 2012/1486 - The A487 Trunk Road (Rhiw Staerdywyll to Rugog, Corris, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhiw Staerdywyll i Rugog, Corris, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1485 - The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llandegai Interchange) to Junction 9 (Treborth Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llandyg- i Gyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth), Bangor, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1484 - The A483 Trunk Road (Various Locations between Llanwrtyd Wells and Newtown, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Lleoliadau Amrywiol rhwng Llanwrtyd a'r Drenewydd, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

SI 2012/1419 - The A483 Trunk Road (Cwmrhiwdre, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 2012 / Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cwmyrhiwdre, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard , yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Frenhines ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Chrome users: Google Chrome doesn’t have any in-built support for RSS feeds. To view an RSS feed using this browser you will need to download a free extension to Google Chrome from theGoogle Chrome Store.

Yn ôl i’r brig