CoronavirusSee Coronavirus legislation
on legislation.gov.uk
Get Coronavirus guidance from GOV.UK
Additional advice for Scotland | Wales | Northern Ireland

Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Maw

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Offerynnau Statudol y Deyrnas UnedigOfferynnau Statudol y Deyrnas Unedig Feed
SI 2020/360 - The Investigatory Powers (Temporary Judicial Commissioners and Modification of Time Limits) Regulations 2020

These Regulations are made under the Coronavirus Act 2020 in order to ensure that warrants can continue to be approved by Judicial Commissioners under the Investigatory Powers Act 2016 (“the 2016 Act”...

SI 2020/359 - The Police Act 1997 (Criminal Records) (Amendment) Regulations 2020

These Regulations amend the prescribed fees in the Police Act 1997 (Criminal Records) Regulations 2002 (S.I. 2002/233) to extend the categories of people who are not required to pay a fee when applyin...

SI 2020/350 - The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020

These Regulations require the closure of businesses selling food or drink for consumption on the premises, and businesses listed in Part 2 of Schedule 2, to protect against the risks to public health ...

SI 2020/346 - The Street and Road Works (Amendments Relating to Electronic Communications) (England) (Amendment) Regulations 2020

These Regulations make amendments to the Street and Road Works (Amendments Relating to Electronic Communications) (England) Regulations 2020 (S.I. 2020/122). The amendments change the date on which th...

SI 2020/339 - The National Minimum Wage (Amendment) (No. 2) Regulations 2020

These Regulations amend the National Minimum Wage Regulations 2015 (“the 2015 Regulations”). These Regulations come into force on 6th April 2020.

SI 2020/338 - The National Minimum Wage (Amendment) Regulations 2020

These Regulations amend the National Minimum Wage Regulations 2015 (“the 2015 Regulations”). These Regulations come into force on 1st April 2020.

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard, yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Frenhines ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Some browsers, for example Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge don't have any inbuilt support for RSS feeds. To view an RSS feed using these browsers you will need to download a free extension from theChrome Web Store,Firefox Add-ons, orthe Microsoft Store.

Yn ôl i’r brig