Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban (hefyd, a ddylai’r drefn gael ei newid?), Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gor

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Offerynnau Statudol y Deyrnas UnedigOfferynnau Statudol y Deyrnas Unedig Feed
SI 2019/1116 - The Safety of Sports Grounds (Designation) (Amendment) Order 2019

By section 1 of the Safety of Sports Grounds Act 1975 (c. 52) the Secretary of State may designate as a sports ground requiring a safety certificate under that Act any sports ground which, in his opin...

SI 2019/1113 - The Double Taxation Relief (Cyprus) Order 2019

The Schedule to this Order contains a Protocol (“the Protocol”) which amends a Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the R...

SI 2019/1111 - The Double Taxation Relief and International Tax Enforcement (Israel) Order 2019

The Schedule to this Order contains a Protocol (“the Protocol”) which amends a Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the S...

SI 2019/1110 - The Merchant Shipping (Falkland Islands) (Amendment) (No. 2) Order 2019

This Order amends and revokes legislation which has been applied to the Falkland Islands through Orders in Council. The Order is being made because the Falkland Islands Government are bringing into fo...

SI 2019/1102 - The Air Navigation (Restriction of Flying) (Old Trafford, Manchester) (No. 2) Regulations 2019

SI 2019/1098 - The Aviation Safety (Amendment etc.) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019

These Regulations are made in exercise of the powers in section 8(1) of, and paragraph 21 of Schedule 7 to, the European Union (Withdrawal) Act 2018 (c.16), in order to address failures of retained EU...

SI 2019/1097 - The Justice and Security (Northern Ireland) Act 2007 (Extension of duration of non-jury trial provisions) Order 2019

Section 9(1) of the Justice and Security (Northern Ireland) Act 2007 (c. 6) provides that sections 1 to 8 of, and Schedule 1 to, that Act, which provide for trial on indictment without a jury (“the no...

SI 2019/1095 - The Air Navigation (Restriction of Flying) (Thorpe St Peter) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard, yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Frenhines ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Chrome users: Google Chrome doesn’t have any in-built support for RSS feeds. To view an RSS feed using this browser you will need to download a free extension to Google Chrome from theGoogle Chrome Store.

Yn ôl i’r brig