Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban (hefyd, a ddylai’r drefn gael ei newid?), Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Meh

Dyddiad hŷn na chyhoeddiad 10 niwrnod yn ôl. Gweld y ddeddfwriaeth fwyaf newydd a gyhoeddwyd.

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Offerynnau Statudol y Deyrnas UnedigOfferynnau Statudol y Deyrnas Unedig Feed
SI 2012/1517 - The Lebanon and Syria (Asset-Freezing) Regulations 2012

These Regulations make provision relating to the enforcement of Council Regulation (EC) No. 305/2006 of 21 February 2006 (OJ L 51, 22.2.2006, p.1) (“the Council Regulation”) imposing restrictive measu...

SI 2012/1516 - The Liberia (Asset-Freezing) Regulations 2012

These Regulations make provision relating to the enforcement of Council Regulation (EC) No. 872/2004 of 29 April 2004 (OJ L 162, 30.4.2004, p.32) concerning further restrictive measures in relation to...

SI 2012/1515 - The Eritrea (Asset-Freezing) Regulations 2012

These Regulations make provision relating to the enforcement of Council Regulation (EU) No. 667/2010 of 26 July 2010 (OJ L 195, 27.7.2010, p.16) concerning restrictive measures in respect of Eritrea (...

SI 2012/1513 - The Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) (Amendment) Regulations 2012

These Regulations amend the Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2010 (“the Regulated Activities Regulations”) which prescribe the kinds of activities that are regulated ...

SI 2012/1511 - The Democratic Republic of the Congo (Asset-Freezing) Regulations 2012

These Regulations make provision relating to the enforcement of Council Regulation (EC) No. 1183/2005 of 18 July 2005 (OJ L 193, 23.7.2005, p.1) concerning restrictive measures in respect of the Democ...

SI 2012/1501 - The Quality and Safety of Organs Intended for Transplantation Regulations 2012

These Regulations implement Directive 2010/53/EC of the European Parliament and of the Council of 7th July 2010 on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation (“the Di...

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard , yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Frenhines ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Chrome users: Google Chrome doesn’t have any in-built support for RSS feeds. To view an RSS feed using this browser you will need to download a free extension to Google Chrome from theGoogle Chrome Store.

Yn ôl i’r brig