Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst

Dyddiad hŷn na chyhoeddiad 10 niwrnod yn ôl. Gweld y ddeddfwriaeth fwyaf newydd a gyhoeddwyd.

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Y Deyrnas Unedig

Offerynnau Statudol y Deyrnas UnedigOfferynnau Statudol y Deyrnas Unedig Feed
SI 2019/1191 - The Protection of Military Remains Act 1986 (Designation of Vessels and Controlled Sites) Order 2019

This Order designates vessels and controlled sites for protection under the Protection of Military Remains Act 1986 (“the Act”).

SI 2019/1187 - The Legal Officers (Annual Fees) Order 2019

This Order prescribes the fees payable to diocesan registrars in respect of the year 2019 for the professional services specified in Schedule 2 to the Order.

SI 2019/1186 - The Ecclesiastical Judges, Legal Officers and Others (Fees) Order 2019

This Order revokes and replaces the Ecclesiastical Judges, Legal Officers and Others (Fees) Order 2018.

SI 2019/1184 - The Faculty Jurisdiction (Amendment) Rules 2019

These Rules amend the Faculty Jurisdiction Rules 2015 (SI 2015/1568) by—

SI 2019/1183 - The Legislative Reform (Patronage of Benefices) Order 2019

This Order amends the Patronage (Benefices) Measure 1986 (“the 1986 Measure”).

SI 2019/1182 - The Church Representation Rules (Amendment) Resolution 2019

This Resolution amends the Church Representation Rules as set out in Schedule 3 to the Synodical Government Measure 1969.

Gogledd Iwerddon

Rheolau Statudol Gogledd IwerddonRheolau Statudol Gogledd Iwerddon Feed
SR 2019/158 - The Pension Schemes Act 2015 (Judicial Pensions) (Consequential Provision No. 2) Regulations (Northern Ireland) 2019

These Regulations revoke and re-enact the Pension Schemes Act 2015 (Judicial Pensions) (Consequential Provision) Regulations (Northern Ireland) 2019 which would otherwise cease to have effect by virtu...

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard, yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Frenhines ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Some browsers, for example Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge don't have any inbuilt support for RSS feeds. To view an RSS feed using these browsers you will need to download a free extension from theChrome Web Store,Firefox Add-ons, orthe Microsoft Store.

Yn ôl i’r brig