Chwilio Deddfwriaeth

Mesur Tai (Cymru) 2011

Statws:

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 ATAL DROS DRO YR HAWL I BRYNU A HAWLIAU CYSYLLTIEDIG

  1. PENNOD 1 CYFARWYDDIADAU I ATAL DROS DRO YR HAWL I BRYNU A HAWLIAU CYSYLLTIEDIG

   1. 1.Pŵer i wneud cais am gyfarwyddyd i atal dros dro yr hawl i brynu a hawliau cysylltiedig

   2. 2.Ymgynghori

   3. 3.Cais am gyfarwyddyd i atal dros dro yr hawl i brynu a hawliau cysylltiedig

   4. 4.Ystyriaeth o gais gan Weinidogion Cymru

   5. 5.Penderfyniad Gweinidogion Cymru ar y cais

   6. 6.Dyroddi cyfarwyddyd

  2. PENNOD 2 AMRYWIO CYFARWYDDYD I ATAL DROS DRO YR HAWL I BRYNU A HAWLIAU CYSYLLTIEDIG

   1. 7.Ystyr “amrywiad ehangu” ac “amrywiad lleihau” etc

   2. 8.Amrywiad ehangu: pŵer i wneud cais

   3. 9.Amrywiad ehangu: ymgynghori

   4. 10.Cais am amrywiad ehangu

   5. 11.Ystyriaeth gan Weinidogion Cymru o gais am amrywiad ehangu

   6. 12.Penderfyniad Gweinidogion Cymru ar y cais

   7. 13.Dyroddi cyfarwyddyd a amrywiwyd i gynnwys elfennau ehangu

   8. 14.Amrywiad lleihau: pŵer i wneud cais

   9. 15.Cais am amrywiad lleihau

   10. 16.Penderfyniad Gweinidogion Cymru ar y cais

   11. 17.Dyroddi cyfarwyddyd a amrywiwyd i gynnwys elfennau lleihau

  3. PENNOD 3 ESTYN CYFARWYDDYD I ATAL DROS DRO YR HAWL I BRYNU A HAWLIAU CYSYLLTIEDIG

   1. 18.Cais am estyniad: pŵer i wneud cais

   2. 19.Cais am estyniad: ymgynghori

   3. 20.Cais am estyniad

   4. 21.Penderfyniad Gweinidogion Cymru ar y cais

   5. 22.Dyroddi cyfarwyddyd wedi ei ymestyn

  4. PENNOD 4 DIRYMU CYFARWYDDYD I ATAL DROS DRO YR HAWL I BRYNU A HAWLIAU CYSYLLTIEDIG

   1. 23.Dirymu cyfarwyddyd: pŵer i wneud cais

   2. 24.Cais i ddirymu

   3. 25.Penderfyniad Gweinidogion Cymru ar y cais

  5. PENNOD 5 CEISIADAU: DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

   1. 26.Tynnu cais yn ôl

   2. 27.Darparu gwybodaeth bellach

   3. 28.Cyhoeddi cyfarwyddiadau

   4. 29.Cyfyngu ar geisiadau dro ar ôl tro

   5. 30.Canllawiau

  6. PENNOD 6 DIWYGIADAU I DDEDDF TAI 1985

   1. 31.Canlyniad i benderfyniad gan Weinidogion Cymru i ystyried ceisiadau penodol

   2. 32.Effaith cyfarwyddyd i atal dros dro yr hawl i brynu

  7. PENNOD 7 AMRYWIOL

   1. 33.Dehongli Rhan 1

   2. 34.Gorchmynion canlyniadol etc

 3. RHAN 2 LANDLORDIAID CYMDEITHASOL COFRESTREDIG

  1. PENNOD 1 PERFFORMIAD

   1. 35.Safonau perfformiad

   2. 36.Canllawiau ar safonau perfformiad

   3. 37.Ymgynghori

   4. 38.Gwybodaeth o ran lefelau perfformiad

   5. 39.Canllawiau ynghylch cwynion am berfformiad

   6. 40.Ymgynghori

  2. PENNOD 2 YMGYMERIADAU GWIRFODDOL

   1. 41.Ymgymeriadau gwirfoddol

  3. PENNOD 3 RHEOLEIDDIO

   1. Gwneud arolwg ac archwilio

    1. 42.Methu â rhoi hysbysiad i feddianwyr

   2. Cynnal arolygiad

    1. 43.Cynnal arolygiad: trosolwg a chymhwyso

    2. 44.Cynnal arolygiad

    3. 45.Cynnal arolygiad: atodol

    4. 46.Pwerau arolygydd i'w gwneud yn ofynnol i ddogfennau gael eu darparu neu i wybodaeth gael ei darparu

    5. 47.Pwerau arolygydd i'w gwneud yn ofynnol i ddogfennau gael eu darparu neu i wybodaeth gael ei darparu: atodol

    6. 48.Pwerau arolygydd i gael mynediad ac edrych ar ddogfennau

   3. Ymchwiliad

    1. 49.Archwiliad anghyffredin at ddibenion ymchwiliad

  4. PENNOD 4 GORFODI

   1. Cyffredinol

    1. 50.Pwerau gorfodi Gweinidogion Cymru: cyffredinol

    2. 51.Arfer pwerau gorfodi

   2. Hysbysiad gorfodi

    1. 52.Seiliau ar gyfer rhoi hysbysiad

    2. 53.Cynnwys

    3. 54.Apelio

    4. 55.Tynnu'n ôl

    5. 56.Sancsiwn

   3. Cosb

    1. 57.Seiliau ar gyfer rhoi cosb

    2. 58.Rhoi cosb

    3. 59.Swm y gosb

    4. 60.Rhybuddio

    5. 61.Sylwadau

    6. 62.Gorfodi

    7. 63.Apelio

   4. Iawndal

    1. 64.Seiliau ar gyfer dyfarnu iawndal

    2. 65.Personau y caniateir dyfarnu iawndal iddynt

    3. 66.Dyfarnu iawndal

    4. 67.Effaith

    5. 68.Rhybuddio

    6. 69.Sylwadau

    7. 70.Gorfodi

    8. 71.Apelio

   5. Rheolaeth a chyfansoddiad landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

    1. 72.Tendr rheoli

    2. 73.Tendr rheoli: atodol

    3. 74.Trosglwyddo rheolaeth

    4. 75.Trosglwyddo rheolaeth: atodol

    5. 76.Penodi rheolwr ar landlord cymdeithasol cofrestredig

    6. 77.Penodi rheolwr: atodol

    7. 78.Cyfuno

    8. 79.Cyfyngiadau ar drafodion yn ystod ymchwiliad

    9. 80.Cyfyngiadau ar drafodion yn dilyn ymchwiliad neu archwiliad anghyffredin

    10. 81.Anghymhwyso person a gafodd ei symud o swydd

    11. 82.Gweithredu tra bônt wedi eu hanghymhwyso

  5. PENNOD 5 DARPARIAETHAU AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

   1. 83.Ansolfedd, etc landlord cymeithasol cofrestredig: penodi rheolwr dros dro

   2. 84.Symud swyddogion o swydd

   3. 85.Penodi swyddogion newydd

   4. 86.Elusennau sydd “wedi cael cymorth cyhoeddus”

   5. 87.Mân ddiffiniadau

   6. 88.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

 4. RHAN 3 DARPARIAETHAU ATODOL A DARPARIAETHAU TERFYNOL

  1. 89.Gorchmynion

  2. 90.Cychwyn

  3. 91.Enw byr

  1. Yr Atodlen

   Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol am destun y Mesur i esbonio beth mae’r Mesur yn ceisio ei wneud ac i wneud y Mesur yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Nodiadau Esboniadol yn cyd-fynd â holl Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill