Chwilio Deddfwriaeth

Mesur Addysg (Cymru) 2009

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 APELAU A HAWLIADAU ADDYSG GAN BLANT

  1. Apelau anghenion addysgol arbennig

   1. 1.Hawl plentyn i apelio mewn cysylltiad ag anghenion addysgol arbennig

   2. 2.Hysbysu a chyflwyno dogfennau

   3. 3.Cyfeillion achos

   4. 4.Cyngor a gwybodaeth

   5. 5.Datrys anghydfodau

   6. 6.Gwasanaethau eirioli annibynnol

   7. 7.Gweithdrefn y Tribiwnlys

   8. 8.Gweithdrefnau ar gyfer gwneud rheoliadau

  2. Hawliadau gwahaniaethu ar sail anabledd

   1. 9.Hawl plentyn i wneud hawliad gwahaniaethu ar sail anabledd

   2. 10.Cyfeillion achos

   3. 11.Cyngor a gwybodaeth

   4. 12.Datrys anghydfodau

   5. 13.Gwasanaethau eirioli annibynnol

   6. 14.Gweithdrefn y Tribiwnlys

   7. 15.Rôl Gweinidogion Cymru

   8. 16.Gweithdrefnau ar gyfer gwneud rheoliadau

  3. Treialu

   1. 17.Treialu hawliau plentyn i apelio neu i wneud hawliad

   2. 18.Pŵer i wneud darpariaeth ynghylch apelau a hawliadau gan blentyn

   3. 19.Dehongli adrannau 17 ac 18

  4. Diddymu ac ailddeddfu Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 yn y dyfodol

   1. 20.Pwerau mewn perthynas â diddymu ac ailddeddfu Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995

 3. RHAN 2 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. Diwygiadau i Ran 7 o Ddeddf Addysg 2002

   1. 21.Y cyfnod sylfaen

  2. Diwygiadau i Ddeddf Dysgu a Medrau 2000

   1. 22.Hawliau mewn perthynas â'r cwricwlwm lleol ar gyfer myfyrwyr 16 i 18 oed

  3. Cyffredinol

   1. 23.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   2. 24.Gorchmynion a rheoliadau

   3. 25.Gorchmynion o dan adran 18: y weithdrefn

   4. 26.Cychwyn

   5. 27.Enw byr

  1. YR ATODLEN

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Addysg 1996 (p. 56)

   2. 2.Yn adran 326(4) (apêl yn erbyn cynnwys datganiad)—

   3. 3.Yn adran 326A (apelau nas gwrthwynebir), yn is-adran (1)(a), yn...

   4. 4.Yn adran 333 (cyfansoddiad Tribiwnlys Cymru), yn is-adran (1ZB), yn...

   5. 5.Yn Atodlen 27 (gwneud a chadw datganiadau o dan adran...

   6. 6.Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 (p.50)

   7. 7.Yn adran 28G (dyletswydd weddilliol: darpariaethau atodol), yn is-adran (5),...

   8. 8.Yn adran 28P (dilysu ac adolygu cytundebau cyrff cyfrifol) yn...

   9. 9.Yn Atodlen 3 (gorfodi a gweithdrefn), Rhan 3 (gwahaniaethu mewn...

   10. 10.Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p.40)

   11. 11.Yn lle is-adran (5A) rhodder— (5A) The Welsh Ministers may...

   12. 12.Ar ôl is-adran (6) mewnosoder— (7) In interpreting paragraphs (a)...

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol am destun y Mesur i esbonio beth mae’r Mesur yn ceisio ei wneud ac i wneud y Mesur yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Nodiadau Esboniadol yn cyd-fynd â holl Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill