Chwilio Deddfwriaeth

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cwricwlwm lleol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4

  1. Cyffredinol

   1. 1.Dehongli

   2. 2.Dyletswydd i weithredu gofynion cyffredinol

   3. 3.Y cwricwlwm sylfaenol ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru

  2. Llunio cwricwla lleol

   1. 4.Llunio cwricwla lleol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4

   2. 5.Cwricwla lleol: yr Iaith Gymraeg

   3. 6.Awdurdodau â mwy nag un cwricwlwm lleol

  3. Hawlogaethau

   1. 7.Dewisiadau disgyblion o gyrsiau cwricwlwm lleol

   2. 8.Hawlogaethau disgyblion o ran y cwricwlwm lleol

   3. 9.Penderfyniad pennaeth ysgol ynghylch hawlogaeth

   4. 10.Cyflawni hawlogaethau'r cwricwlwm lleol

   5. 11.Penderfyniad pennaeth ysgol i ddileu hawlogaeth

  4. Cydweithio

   1. 12.Cynllunio'r cwricwlwm lleol

   2. 13.Cyflawni hawolgaethau'r cwricwlwm lleol: cydweithio

   3. 14.Cydweithio: canllawiau a chyfarwyddiadau

  5. Atodol

   1. 15.Pŵer i ddiwygio meysydd dysgu

   2. 16.Cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i blant nad ydynt yn ddisgyblion cofrestredig

   3. 17.Cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i blant sy'n ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion arbennig

   4. 18.Cwricwlwm lleol: cyfarwyddiadau

   5. 19.Pwerau i newid neu ddileu gofynion ar gyfer y pedwerydd cyfnod allweddol

   6. 20.Rheoliadau a gorchmynion: y weithdrefn

 3. RHAN 2 Cwricwlwm lleol ar gyfer myfyrwyr 16 i 18 oed

  1. Cyffredinol

   1. 21.Addysg a hyfforddiant ar gyfer personau 16 i 18 oed

  2. Llunio cwricwla lleol

   1. 22.Llunio cwricwla lleol ar gyfer myfyrwyr 16 i 18 oed

   2. 23.Cwricwla lleol: yr Iaith Gymraeg

   3. 24.Ardaloedd â mwy nag un cwricwlwm lleol

  3. Hawlogaethau

   1. 25.Penderfynu “relevant school or institution” ar gyfer disgybl

   2. 26.Dewisiadau disgyblion o gyrsiau cwricwlwm lleol

   3. 27.Hawlogaethau myfyrwyr o ran y cwricwlwm lleol

   4. 28.Penderfyniad pennaeth ysgol neu bennaeth sefydliad ynghylch hawlogaeth

   5. 29.Cyflawni hawlogaethau'r cwricwlwm lleol

   6. 30.Penderfyniad pennaeth ysgol neu bennaeth sefydliad i ddileu hawlogaeth

  4. Cydweithio

   1. 31.Cynllunio'r cwricwlwm lleol

   2. 32.Cyflawni hawlogaethau'r cwricwlwm lleol: cydweithio

   3. 33.Cydweithio: canllawiau a chyfarwyddiadau

  5. Atodol

   1. 34.Pŵer i ddiwygio meysydd dysgu

   2. 35.Y cwricwlwm lleol: dehongli

   3. 36.Cwricwlwm lleol: cyfarwyddiadau

   4. 37.Cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i fyfyrwyr sy'n ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion arbennig neu fyfyrwyr a chanddynt anawsterau dysgu

   5. 38.Cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i sefydliadau o fewn sector addysg uwch

   6. 39.Rheoliadau a gorchmynion: y weithdrefn

 4. RHAN 3 Gwasanaethau sy'n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau

  1. Gwasanaethau cymorth i ddysgwyr

   1. 40.Gwasanaethau a ddarperir gan ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach

   2. 41.Dyletswyddau cyrff llywodraethu

   3. 42.Diwygiadau i Ddeddf Dysgu a Medrau 2000

  2. Llwybrau Dysgu

   1. 43.Y ddogfen llwybr dysgu

   2. 44.Llwybrau dysgu: dehongli

  3. Darparu gwybodaeth am y cwricwlwm

   1. 45.Darparu gwybodaeth am y cwricwlwm

 5. RHAN 4 Amrywiol ac atodol

  1. 46.Rheoliadau sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cwricwlwm lleol

  2. 47.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

  3. 48.Gorchmynion a rheoliadau

  4. 49.Cychwyn

  5. 50.Enw byr

  1. YR ATODLEN

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Dysgu a Medrau 2000 (p. 21)

   2. 2.Yn yr adrannau a grybwyllir ym mharagraff 3 yn lle...

   3. 3.Yr adrannau yw 32(1), 33, 34, 35(2) a (5), 36(1),...

   4. 4.Yn adran 31— (a) yn is-adran (1) yn lle “National...

   5. 5.Yn adran 32(3) yn lle— (a) “on it” rhodder “on...

   6. 6.Yn adran 34— (a) yn is-adran (2)(a) yn lle “itself”...

   7. 7.Yn adran 35— (a) yn is-adran (1) yn lle—

   8. 8.Yn adran 37— (a) yn is-adran (2) yn lle “its...

   9. 9.Yn adran 40(5) yn lle “its decisions” rhodder “their decisions”....

   10. 10.Yn adran 41— (a) yn is-adrannau (2) i (4) yn...

   11. 11.Deddf Addysg 2002 (p. 32)

   12. 12.Yn yr adrannau a grybwyllir ym mharagraff 13 yn lle...

   13. 13.Yr adrannau yw 100(6) a (8), 101(3), 102, 103(4), 105(4)...

   14. 14.Yn adran 100(1) yn lle “The National Assembly for Wales...

   15. 15.Yn adrannau 108(1) a (3) yn lle pob cyfeiriad at...

   16. 16.Yn adrannau 111(5) a 118 yn lle “the Assembly” rhodder...

   17. 17.Yn adran 111(5) yn lle “specified by it” rhodder “specified...

   18. 18.Yn adran 114(6) yn lle “appears to it” rhodder “appears...

   19. 19.Yn adran 117 yn lle— (a) “the National Assembly for...

   20. 20.Yn adran 118 yn lle— (a) “it may require” rhodder...

   21. 21.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)

   22. 22.Yn Nhabl 2 ym mharagraff 35 o Atodlen 11—

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol am destun y Mesur i esbonio beth mae’r Mesur yn ceisio ei wneud ac i wneud y Mesur yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Nodiadau Esboniadol yn cyd-fynd â holl Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill