Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth yn deillio o’r UE

Cyhoeddi deddfwriaeth yr UE a nodir yn Atodlen 5 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ynghyd â Chywiriadau (Slipiau cywiro ar gyfer Deddfwriaeth yr UE) a Chyfarwyddebau’r UE a gyhoeddwyd cyn y Diwrnod Ymadael, gan gynnwys deddfwriaeth fydd yn berthnasol i’r Deyrnas Unedig ar ôl y Diwrnod Ymadael. Am ragor o wybodaeth gweler Deall Deddfwriaeth